#ziveslovo 28.4.2022

#ziveslovo 28.4.2022

Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo.

Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery.

Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.

Jn 3, 31-36

mama Jana Strežová

Ježiš celú svoju pozemskú službu začal slovami: Robte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. V jeho osobe je kráľovstvo úplne prítomné. Prišiel z neba a rozpráva nebesky. A ak nespravíme pokánie, ak nezačneme inak premýšľať, tak mu neporozumieme. Je to asi tak, ako keby sme sa snažili húsenici vysvetliť, aké to bude krásne, keď bude motýľom. No ona nám nebude nerozumieť. Až skúsenosť „smrti“ larvy a „zmŕtvychvstanie“ motýľa dáva pochopiť. Už nerozmýšľame len pozemsky. Veríme, že to, čo Ježiš hovorí, je pravda, hoci sme to nevideli.

Niekedy si myslíme, že pokánie znamená inak konať. No všetko začína v našich myšlienkach. Otázka znie: Čo si o sebe myslíme, že sa takto správame? Niektorí ľudia sa pekne obliekajú, aby získali pocit, že sú pekní. Iní ľudia vedia, že sú pekní a preto sa len pekne obliekajú. Je v tom rozdiel? Takto to vyzerá aj v našich životoch. Niektorí ľudia robia dobré skutky, aby získali pocit dostatočnosti pred Bohom, iní vedia, že sú dostatoční v Kristovi, preto robia len dobré skutky, ktoré pre nich Boh pripravil.


TIP NA DNES:

Ježiš povedal: „Kto verí v Syna, má večný život.“ Zamyslím sa, či tomu skutočne verím.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00