#ziveslovo 29.11.2021

#ziveslovo 29.11.2021

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“

On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“

Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“

Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.“

Mt 8, 5-11

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

Pokiaľ sa nič mimoriadne nedeje, tak veríme všetkému, ako je napísané v Katechizme. Keď sa modlíme a nevidíme odozvu, prípadne pozitívne vybavenie prosby z modlitby, viera upadá a začíname pochybovať. Aj Peter išiel po vode, až pokiaľ si neuvedomil nie bežnú situáciu, zaváhal v pochybnostiach a voda zvládajúca Petra samotného ho neuniesla zaťaženého pochybnosťami. Ani Tomáš nebol vzor bezhraničnej viery.

Na povzbudenie máme našťastie v Biblii množstvo príkladov pevnej viery, ktorá uzdravuje dušu, lieči nevyliečiteľné choroby, dokonca aj neplodnosť. Každý blahoslavený je pripravený spraviť zázrak na posunutie sa medzi svätých. Stačí si vybrať jedného a prosiť ho dostatočne dlho s neochvejne pevnou vierou. S vierou, ktorá dokáže nadnášať na hladine, s vierou, ktorá nemá trhliny z neistoty, lebo by stratila uzdravujúcu silu.


TIP NA DNES:

V modlitbách budem prosiť o dar pevnej viery, ktorá prináša do bežného života neuveriteľné zázraky.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00