#ziveslovo 29.12.2020

#ziveslovo 29.12.2020

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Lk 2, 22 – 35

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

Mária, Jozef, Simeon a tisíce ďalších sa radovali z príchodu Mesiáša. Krátko nato ho chceli uchrániť pred predpovedanou – pre nich vtedy nepochopiteľnou – smrťou, neskôr boli zhrození z ukrižovania. Medzitým ho tí istí zapreli, zradili, urážali prejavmi nedôvery a stratou nádeje, alebo velebili za uzdravenie, duchovné povzbudenie, materiálne nasýtenie a oživenie. Jedine jeho matka nikdy nestratila orientáciu. Akou osobnosťou – glorifikovanou aj znevažovanou – bol Ježiš. Jeden deň „Hosana!“, druhý „Ukrižuj!“. Jeho nasledovníci tri dni po smrti zúfalo žialili, ani si nespomenuli na sľúbené zmŕtvychvstanie. Ako smutne a depresívne sa cítime, keď nám blízki neveria a podceňujú nás?

 

TIP NA DNES:

Keď raz začnem veriť sebe, inej osobe, myšlienke, spolku, nestriedam názor zo dňa na deň, ale po zrelej úvahe, na základe faktov, konštruktívnej diskusii. Nemením dôveru podľa emócie davu, zdanlivo väčšinového názoru sociálnych sietí, ale na základe rozumu a racionálneho porovnania faktov v dlhom individuálnom tichom rozjímaní. Dav nikdy v histórii neoplýval inteligenciou.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00