#ziveslovo 29.3.2021

#ziveslovo 29.3.2021

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali.

Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja.

Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali.

Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“

Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša.

Jn 12, 1-11

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

Niežeby kresťania dodržiavali Františkov ideál chudoby, chodili po kolenách na púte, bičovali sa žihľavou do skrvavenia, ale podvedomie nám to občas pripomenie. Nedorozumením si spájame zbožnosť s vážnou tvárou a absenciou veselosti. Byť kresťanom katolíkom je spojené s imperatívom radosti, duchovnej aj svetskej.

Prvým Ježišovým zázrakom bola premena vody na víno. Bezstarostnosť v živote nám potvrdzuje Biblia slovami o zaistení obživy vtáctvu aj ľuďom, o prevencii nehôd, sľubom o neskrivení vlasu. S dôverou v Boha sa nebojíme hladu, nehôd, ani pozemského bohatstva a slávy, ak je to na Božiu počesť. Márnomyseľne môžeme užívať luxus, keď cieľom je láska k blížnym. Kto už má nielen právo, ale priam povinnosť krajšieho života ako my, Božie deti? Môžeme rozdávať radosť a lásku bez obavy z úbytku. Ak mám problémy, je to len nedostatok viery.

 

TIP NA DNES:

Som veriaci kresťan, mám krásny život. Som chránený pred každým nebezpečím, všetkého mám dostatok. Môžem si užívať potechu z rozdávania. Netešiť sa zo života je hriech, zrada dôvery v Božiu prozreteľnosť.

 

Pridajte sa k nám a sledujte živé pôstne zamyslenia denne o 21:00: fb.me/e/3tsczHzdg

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00