#ziveslovo 29.3.2022

#ziveslovo 29.3.2022

Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema.

V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých.

Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“

Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“

Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil.

No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“

Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: ‚Vezmi si lôžko a choď!‘“

Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: ‚Vezmi a choď?‘“

Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste.

Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“

A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu.

Jn 5, 1-3. 5-16

kňaz Miroslav Klimant

V jednom vtipe sa Pán Ježiš prechádzal ulicami a ako zvyčajne uzdravoval chorých. Položil ruku na slepého, ten začal vidieť, to isté urobil hluchému, ten počul. Priblížil sa k človekovi na barlách, ale ten sa od neho rázne odtiahol: „Mňa sa nedotýkaj! Ja mám invalidný dôchodok.“ Zdanlivo absurdná otázka z evanjelia – „Chceš ozdravieť?“ – predsa len má zmysel. Teoreticky sa choroby – hriechu – zbaviť chceme. Ale možno sme si naň už aj príliš zvykli, už sme rezignovali, vyhovuje nám pocit frustrácie, ukrivdenosti, vypestovali sme si sebaľútosť… A to nás brzdí ako balvan a nehýbeme sa. Chceme ozdravieť?


TIP NA DNES:

Pred spoveďou alebo večerným spytovaním svedomia sa seriózne spýtam sám seba, či naozaj chcem ozdravieť.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00