#ziveslovo 29.4.2020

#ziveslovo 29.4.2020

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Mt 11, 25-30

 

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

Dve posolstvá: Boh vyrovnáva hendikep, uprednostňuje mladších, slabších, menej šikovných a menej vzdelaných. Je to pozitívna diskriminácia. Skúsenejší, starší a múdrejší si poradia ľahšie.

Druhé posolstvo je o bremenách. Keď sa bojíme, že situáciu nezvládneme, že to, čo nás čaká, je nad naše sily, Boží Syn nám ponúka aspoň v predstave skúsiť jeho bremeno, o ktorom vieme, že ho ako človek zvládol. Už v Getsemanskej záhrade na chvíľu zapochyboval nad vlastnými silami. Prekonal slabšiu chvíľku a ukázal, že aj zdanlivo nezvládnuteľné ťažkosti sú riešiteľné. Boh pomáha hlavne tým, u ktorých vidí aspoň snahu o riešenie situácie. Vie, koľko na nás môže naložiť tak, aby sme to zvládli.

 

TIP NA DNES:

Stojíš pred skúškou, prekážkou, úlohou a máš pocit, že nie si dosť silný/silná, šikovný/šikovná, múdry/múdra? Ak veríš v Boha a Svätú Trojicu, tak Boh Otec je oporou, Ježiš príkladom a Duch Svätý inšpiráciou. Posilnia tvoje slabiny, doplnia nedostatky a ukážu spôsob, aby si dokázal splniť úlohu, ktorá na teba čaká. Nezabudni na záver poďakovať za úspešné zvládnutie. Zároveň je to príprava na ďalšie výzvy.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00