#ziveslovo 29.4.2021

#ziveslovo 29.4.2021

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Mt 11, 25-30

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

Jarmo poznáme ako súčasť záprahu ťažného dobytka. Je to obmedzenie, ale zároveň spravodlivé a rovnomerné rozdelenie záťaže na dvoch ťahúňov. Síce zväzuje, ale tiež vytvára spolupatričnosť dvojice. Solidarita v jarme posilňuje motiváciu. Na prvý pohľad je jarmo nepríjemnosť, ale keď sa prestanem brániť, keď akceptujem situáciu, stáva sa oporou. Bremeno je záťaž, trápenie, ale len pokiaľ nie je dobrovoľným nákladom, ktorý som na seba zobral kvôli vyššiemu princípu. Bremenom môže byť aj starostlivosť o druhú osobu, ale ak je tým druhým niekto blízky, tak z bremena sa vyvinie láska. Uhol pohľadu radikálne mení situáciu. Až tak, že pochopením budúcich, zatiaľ skrytých súvislostí, začnem jarmo a bremená vyhľadávať.

 

TIP NA DNES:

Výrok „vo dvojici to ide ľahšie“ poznáme ako príslovie. Jarmo a bremeno sú slová s ťaživým významom. Avšak jarmo a bremeno vo dvojici sa zmenia na spolupatričnosť a lásku, čím prestanú byť obmedzením a ťarchou.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00