#ziveslovo 29.5.2020

#ziveslovo 29.5.2020

Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“

Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky!“

Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“

On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“

Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“

Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!

Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha.

Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“

Jn 21, 15-19

 

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

Mnohí z nás, ktorí robia nielen osem hodín povinne v práci, ale aj hodiny naviac, sú občas v situácii, že musia sebe a okoliu sugerovať pocity nezištnej pracovnej lásky aj zažívať trochu prechodného znechutenia dokazovaním a obhajovaním rovnako ako Peter Ježišovi. Aktivity vyvíjame s radosťou – a odmenou je len alebo až dobrý pocit. S úlohami ľudia rastú, dozrievajú a aj dobrovoľnícke akcie sa dokončujú dôsledne a zodpovedne.

Len čo sa ktosi vypracuje do popredia, prestáva byť taký slobodný, ako bol, je na očiach, čaká sa od neho vyššia miera zodpovednosti, má viac povinností a zároveň menej osobných práv. Zároveň s mocou prichádzajú aj pokušenia a riziko blahovôle odvodené od dosiahnutého vplyvu. Odolať si vyžaduje silné a časté sebazapieranie.

 

TIP NA DNES:

Modlime sa za vplyvných ľudí, aby odolávali nástrahám moci, nezneužívali ju pre seba, ale využívali pre všetkých.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00