#ziveslovo 29.5.2021

#ziveslovo 29.5.2021

Ježiš a jeho učeníci prišli znova do Jeruzalema. Ako chodil po chráme, pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší a pýtali sa ho: „Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil?“

Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Odpovedzte mi, potom vám poviem, akou mocou toto robím. Jánov krst bol z neba, či od ľudí? Odpovedzte mi!“

Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: Z neba, povie: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ ale ak povieme: Od ľudí,“ – to sa báli ľudu, lebo všetci pokladali Jána za ozajstného proroka. Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“

A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“

Mk 11, 27-33

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

Moc môže byť daná počtom hlasov vo voľbách, kamarátskym menovaním do úradnej funkcie s mocou, alebo je daná životným príbehom. Prvý druh moci je na štyri roky, niekedy menej, prípadne viac – v každom prípade, je limitovaný. Druhý je daný často na podklade očakávanej odplaty, neodôvodnene zaväzuje a môže viesť k uplácaniu. Moc odvodená zo životného príbehu je najstabilnejšia a najčistejšia. Je nenápadná, vytrvalá a spoľahlivá, ubiehajúcimi rokmi sa posilňuje, rozširuje a upevňuje. V kritických okamihoch vynikne, ožiari nositeľa aj jeho okolie a obnaží charizmu nositeľa. Žiaľ, v očiach verejnej mienky sú viac viditeľní nositelia moci úradnej, ktorí ju skôr či neskôr zdiskreditujú, a tak neveríme ani čistému nositeľovi životného príbehu.

 

TIP NA DNES:

Deti musia vidieť príklad svojich rodičov, ktorí sa nespreneveria morálnemu posolstvu. Pozitívnym príkladom z nich vyrastú autority s pevným základom. Až potom sa stane slovo „politika“ v najširšom zmysle slova jednoznačne pozitívnym označením.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00