#ziveslovo 29.5.2022

#ziveslovo 29.5.2022

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.

Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Jn 17, 20-26

kňaz Miroslav Klimant

V spontánnej modlitbe vyjadrujeme, po čom najviac túžime. Evanjelista Ján nám umožňuje nazrieť do Ježišovho vnútra, do toho, po čom on túžil, o čo prosil Otca. Bola to jednota jeho učeníkov. A keď bola taká drahá naša jednota pre Ježiša, má stáť aj na vrchole nášho rebríčka hodnôt. Máme po nej túžiť, modliť sa za ňu a namáhať sa pri jej budovaní. Ježiš nám aj ukazuje, ako na to: zjednotení s Bohom budeme jednotní aj navzájom… Ako svetelné lúče, čím sú bližšie k slnku, tým sú si bližšie aj navzájom. Ježiš sa modlil: „Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno…“


TIP NA DNES:

Priblížim sa Bohu – nejakou konkrétnou službou niekomu, kto mi nie je blízky.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00