#ziveslovo 29.6.2020

#ziveslovo 29.6.2020

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Mt 16, 13-19

 

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

Učeníci predpokladali poslanie a pôvod Ježiša podľa svojich vlastných preferencií a na základe neúplného poznania. Niektorí podľa Jána Krstiteľa, iní podľa Eliáša, Jeremiáša. Tak aj my posudzujeme ľudí, o ktorých hovoríme alebo sa o nich hovorí, píše, podľa svojich preferencií, podľa seba, zo svojho úzkeho a skresleného uhla pohľadu. Ale Ján Krstiteľ, Eliáš, Jeremiáš a ďalší proroci boli súčasťou Starého zákona, len ako úlomky mozaiky. Jedine Šimon Peter pochopil súvislosti a obsiahol celok vďaka vnuknutiu od Boha. Učeníci neboli zlí, len uverili, že ich subjektívny uhol pohľadu je správny, ich zlomok mozaiky je kompletným celkom. Úsudok učeníkov nesvedčí o správnosti názoru na Ježiša, ale obnažuje nedokonalosť ich svojského videnia sveta.

 

TIP NA DNES:

Neposudzujme ľudí naokolo, či už zo širšej rodiny, alebo z verejného a politického života, podľa tela a krvi – vonkajších príznakov (zjavenie tela), ale len na základe poznania. Alebo nesúďme vôbec. Prosme v rozhovoroch s Bohom o schopnosť nielen pozerať na detaily, ale aj vidieť celok.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00