#ziveslovo 29.6.2021

#ziveslovo 29.6.2021

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Svätých Petra a Pavla, apoštolov

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Mt 16, 13-19

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

Prvé poverenie funkciou v histórii vyzerá jednoducho, ale určite je najvýznamnejšie v dejinách ľudstva. Paralela v takom rozsahu neexistuje, ale ako príklad môže poslúžiť. Vyžadovalo absolútnu dôveru a na druhej strane absolútnu zodpovednosť. Aj keď Ježiš disponoval neomylnosťou, neznižuje to význam záväzku uloženého Petrovi. Napriek tomu, že už raz verejný sľub nedodržal. Až do smrti Peter vykonával poverenie priamo úmerne bezhraničnej dôvere, ktorou bol poctený.

Kto z nás vie nájsť v okruhu rodiny a priateľov osobu, ktorej by sme zverili všetko, čo sme v doterajšom živote vybudovali? Postavenie, renomé, majetok… Keď sme v minulosti takú osobu našli, koľkokrát sme rozhodnutie oľutovali alebo odvolali? Pri poverení pozíciou, funkciou, úlohou, sme pripravení nesklamať ani náhodou, ani omylom, ani čiastočne, ani na sekundu?

 

TIP NA DNES:

Poprosím Boha, aby som mal v živote šťastie na ľudí, na ktorých sa môžem absolútne spoľahnúť. Poprosím ho tiež, aby som do mňa vloženú dôveru nikdy a nijakým spôsobom nesklamal.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00