#ziveslovo 29.6.2022

#ziveslovo 29.6.2022

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Mt 16, 13-19

Kňaz Miroslav Klimant

Dnešné evanjelium je o Petrovi, o Cirkvi, o pápežstve. Určite. Ale skúsme ho aplikovať aj na nás samých. Aj my sme konfrontovaní otázkou, kto je pre nás Ježiš. A vtedy, keď sa pustíme do dialógu s ním, keď v Duchu Svätom nadobudneme odvahu v pravde vyznať, kým pre nás Ježiš je, začína on s vyznaním, kým sme my pre neho. A to je veľká vec. Liekom proti našim pocitom prázdnoty je poznanie, kým sme pre nášho Pána, že s nami počíta, že nás potrebuje, že máme miesto v jeho veľkých plánoch… Majme odvahu žiť v dialógu s Ježišom, aby náš život bol naplnený. V službe Kráľovstvu budeme na strane Víťaza.


TIP NA DNES:

Budem sa cez deň snažiť o neustály dialóg s Pánom.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00