#ziveslovo 29.7.2020

#ziveslovo 29.7.2020

Veľa Židov prišlo k Marte a Márii potešiť ich v žiali za bratom.

Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“

Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“

Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“

Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“

Jn 11, 19-27

 

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

Civilizačné ochorenia ako vysoký tlak, infarkty, porážky, depresie, fóbie nepribúdajú len so zvyšujúcim sa vekom, ale aj u mladých. Za osemdesiat percent z nich môže človek sám, za zvyšok zodpovedá prostredie a dedičnosť. Najprv si vlastným úsilím počas rokov nesprávneho spôsobu života spôsobíme ujmu na zdraví, po objavení sa choroby začneme obviňovať zdravotníctvo a lekárov, že nás nevedia vyliečiť. Až neskôr sa utiekame k Pánu Bohu ako k najvyššej inštancii a prosíme o vyliečenie, prípadne oddialenie úmrtia. Vyliečenie chceme od lekárov aj Boha pasívnym spôsobom, čo znamená „ja pokračujem v zlozvyku a vy ma urobte zdravým“.

Je pravda, že lekári liečia, ale Pán Boh uzdravuje. Aby táto pravda fungovala, musí sa chorý najprv pokorne zmieriť s tým, že hriechy mladosti sa odpustia len tým, ktorí oľutujú a začnú pokánie. Pokáním v prípade choroby je akceptovanie obmedzení, ktoré chorobu sprevádzajú. Niekedy sú to obmedzenia telesné, inokedy diétne, aj v spôsobe života. Čas smrti si predstavujem tak, že Boh rozhodne na základe pomeru medzi závažnosťou choroby, zmierením sa s obmedzeniami a hĺbkou pokánia za hriechy proti láske k sebe a blížnym.

 

TIP NA DNES:

Modlime sa a prosme o silu žiť zdravým spôsobom od útleho detstva, o silu pri znášaní nepríjemných stavov spojených s chorobou a o silu prijať fakt smrteľnosti rodičov, príbuzných a seba samého.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00