#ziveslovo 29.7.2021

#ziveslovo 29.7.2021

Veľa Židov prišlo k Marte a Márii potešiť ich v žiali za bratom.

Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“

Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“

Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“

Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“

Jn 11, 19-27

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

Keby bol Ježiš pri Lazarovi, nezomrel by. Vzájomná blízkosť je obojstranný vzťah – keby bol Lazar pri Ježišovi, tiež by nezomrel. Poučenie pre nás, ako si zaistiť nesmrteľnosť. Nemyslím, že podobenstvo môžeme aplikovať len na fyzickú blízkosť. Pri Bohu vieme byť kedykoľvek. Veď dvaja blízki ľudia, priatelia, zamilovaní, partneri, manželia, vedia byť spolu v myšlienkach, konaní, správaní aj bez osobného kontaktu. Spolupatričnosť cítiť aj na diaľku. Nepochybujeme o najbližšej rodine a priateľoch, že sú na našej strane v prípade núdze. Rovnako každý z nás je ochotný byť nápomocný. Medzi sebou navzájom si to uvedomujeme a aj sa slovne o partnerskej pomoci vyjadrujeme. Zažívajme to aj vo vzťahu s Ježišom. Správajme sa, akoby sme boli najlepší priatelia. Bázeň k Bohu neznamená nevyrušovať. Ľudia sa ostýchajú osloviť váženú celebritu, aby nezdržiavali. Ale Ježiš nás pozýva k sebe, na rozhovor, na vzájomné spoznávania… Neponúka návšteve kávu a zákusok, ale nesmrteľnosť.

 

TIP NA DNES:

Na otázku: „Vymenuj troch najlepších priateľov“, by mal byť Ježiš medzi nimi na prvom mieste.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00