#ziveslovo 29.8.2020

#ziveslovo 29.8.2020

Herodes dal Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu.

A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval.

Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim.

Kráľ povedal dievčine: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti.“ A veľmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva.“

Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadať?“

A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa.“

Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: „Chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa.“

Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu.

Mk 6, 17-29

 

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

Nesľubujme, čo by sa neskôr mohlo ukázať ako nesplniteľné. Nesľubujme pod vplyvom emócií, v zamilovanosti, úžase, hneve, smútku, z túžby po pomste. Už vôbec nie pod vplyvom omamných látok, vrátane alkoholu. Ani sami sebe, ani nikomu druhému.

Devalvácia sľubov sa začína v mladosti. Sľubujeme si lásku, vernosť, aby sme po pár rokoch zvýšili štatistiku rozvodov. Rodičia sľubujú deťom, že keď nebudú poslúchať, zoberie ich čert, policajt, smetiar, kominár, v niektorých prípadoch im dá doktor injekciu, ktorá bolí. Pritom to ani neberú ako sľub, len ako napomenutie, vyhrážku. Deti rýchlo pochopia, že tie sľuby sú mimo rodičovskej kompetencie, ale do dospelosti si zapamätajú, že sľubovať a nesplniť je časté a normálne. Každá generácia v rámci inflácie dodržiavania sľubov porušuje stále väčšie a dôležitejšie sľuby. Čoskoro už nebude nikto veriť sľubom nikoho.

 

TIP NA DNES:

Sľub je ako záväzok, prísaha. Vážne rozhodnutie s povinnosťou dodržania. Či ide o pivo alebo o polovicu kráľovstva, či sľubujeme vlastnému dieťaťu alebo celému národu. Každý sľub by mal byť vyslovený po zrelej a racionálnej úvahe. Nesplnený sľub, alebo splnený neuvážený sľub, je škvrna na duši, zneváženie vlastnej hrdosti, nenahraditeľná ujma.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00