#ziveslovo 29.8.2021

#ziveslovo 29.8.2021

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí.

Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“

On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“

Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť.

Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

Každý zažil vedúcich povyšujúcich riešenie zástupných problémov na cnosť. Bez prirodzenej múdrosti neriešia podstatné záležitosti, ale podružnosti. Každý rieši do úrovne svojho intelektu, ale neprizná si, že nemá na viac. Čím vyššia úroveň riadenia, tým dôležitejší je pohľad do budúcnosti. Zachovávať dedičstvo otcov treba tvorivo – podstatné zachovať, banálne vytriediť. Dokonale poznať pravidlá umožní vedieť, ktoré porušiť bez narušenia kresťanskej etiky a morálky.

 

TIP NA DNES:

Dnes prosím o vizionárov, ktorí poodhalia zbytočnosti minulosti aj vzdialené horizonty, aby sa jednoduchí ľudia nebáli, ale naopak, tešili na skvelú budúcnosť.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00