#ziveslovo 29.9.2020

#ziveslovo 29.9.2020

Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“

Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“

Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“

Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“

Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“

Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“

Jn 1, 47 – 51

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

V predchádzajúcich veršoch najprv Filip pozýva Natanaela k Ježišovi a pochybujúcemu, jednému z prvých učeníkov, odporúča Ježiša. Na začiatku pôsobenia Ježiša jeho skutky ešte neboli príliš známe. Boli to časy, keď slovo bolo spoľahlivou a neodvolateľnou zárukou, dnes slovo musíme nahradzovať desiatimi potvrdeniami, z toho musí byť aspoň pár overených notárom. Ježiš sľubuje vtedy neuveriteľné, ale Natanaelovi to stačí, aby zanechal dovtedajší spôsob života a vydal sa na neisté cesty s relatívne neznámym Ježišom. Nepochybuje a verí v otvorené nebo a spoločenstvo anjelov. Verí v komunikáciu medzi nebom a zemou a nepochybuje, že bude účastný. Ešte žiaden zázrak nevidel.

My máme za 2 000 rokov dostatok dôkazov z literatúry, výtvarného umenia, histórie, archeológie, ale aj z vlastného života, a napriek tomu potrebujeme stále nové a nové dôkazy, potvrdenia. Problém je, že na fungovanie transcendentného prenosu medzi nebom a zemou musíme tej možnosti veriť. Kto neverí, že anjeli prenášajú informácie medzi Bohom a pozemskými dušami, nikdy im nič nezverí. Rovnako ako nedáme dôležitý list neznámemu človeku na ulici, ale podáme ho na pošte. Veríme viac pošte.

Každý z nás má dostatok problémov, želaní a túžob, ktoré z podstaty nebudeme nikdy môcť vyriešiť vlastnými silami a prostriedkami. Pomocou prenosu do neba, otvoreného veriacim, nám sprostredkujúci anjeli prenesú myšlienky do prostredia, kde nič nie je nemožné. Neplatí však rovnica: najprv dôkaz zázraku, potom uverím. Musím veriť – bez váhania a pochybností – a nemožné sa stane možným. Či to môžem zmerať a odvážiť, alebo ide o nehmotnú a nemerateľnú realitu.

Aj Peter sa začal topiť pri kráčaní po vode, až keď s prekvapením zistil, že tejto schopnosti sa asi nedá absolútne dôverovať. Prestal veriť, začal rozmýšľať. Bol rybárom a s vodou mal svoje skúsenosti. Ale nebol ešte dostatočne veriacim, aby ho anjeli podržali.

 

TIP NA DNES:

Boží anjeli v začiatkoch zostupovali na Syna človeka, dnes na všetkých, ktorí veria bez zaváhania. Nepochybujem, že s pomocou anjelov, plniacich Božiu vôľu, dostanem do daru aj to, v čo sa ani neodvážim racionálne dúfať.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00