#ziveslovo 3.6.2020

#ziveslovo 3.6.2020

K Ježišovi prišli saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí. A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku.“

Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc? Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: ‚Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba‘? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite.“

Mk 12, 18-27

 

asistent europoslanca Peter Broz

Ježiš odbíja učencov, ktorí sa ho snažia nachytať na teologickej hádanke, prostým zjavením, že Boh je Bohom živých. V ňom predsa žijú patriarchovia, hrdinovia viery, ktorým priznávali autoritu aj samotní saduceji.

Dejiny, osobnosti a ich myšlienky nás môžu inšpirovať, ale bez prítomnosti Boha – Zdroja a Centra života – sú len mŕtvou históriou. Aj moja osobná cesta viery má moc len vtedy, keď je práve tu a teraz prepojená s jeho prítomnosťou. Inak má účinok ako zabudnuté víno v chladničke – vyprchané a kyslé. Ľudia si tam fľašu ešte chvíľu nechajú, lebo je im ľúto vyliať ju. Všetkým je však jasné, že to víno už nebude nikto piť.

 

TIP NA DNES:

Je moja viera súborom spomienok a zásluh z mladosti? Kedy a kde zažívam živého Boha, ktorý ma vyrušuje, podnecuje a dáva mi rásť?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00