#ziveslovo 4.1.2022

#ziveslovo 4.1.2022

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“

Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“

Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“

Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“

Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.

Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

Jn 1, 35-42

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

Neexistuje niečo ako talent na reči, hudbu, matematiku. Narodíme sa s rovnakým mozgom a závisí od prostredia, v ktorom vyrastáme, a od ľudí, ktorí nás vychovávajú. Ani Peter pri prvom stretnutí s Ježišom nevedel, že bude skalou Cirkvi. Uprostred učeníkov nemohol mať iné predurčenie ako pod Ježišovým vplyvom dozrieť do poverenia, ktoré dostal a plnil. Ježiš nám sprostredkúva stretnutie s nebeským Otcom. Každý muž preberá poslanie byť otcom, ktorý vychováva zo synov a dcér charakterné bytosti. Ako nebeské deti máme vzor na nebesiach, ako otcovia sme vzorom, ktorý vo vypätých situáciách nestratí orientáciu.


TIP NA DNES:

Poprosím za deti z neúplných rodín, aby našli vo svojej blízkosti osobnosť, ktorá bude pre nich pozemským otcom. Pomodlím sa za dospelých mužov, aby vedeli neomylne prebrať úlohu otca.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00