#ziveslovo 4.2.2022

#ziveslovo 4.2.2022

Aj kráľ Herodes počul o Ježišovi, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: „Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ Iní hovorili. „To je Eliáš.“ A iní zasa vraveli: „Je to prorok, ako jeden z prorokov!“ Keď to Herodes počul, povedal: „To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať.“

Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval.

Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti.“ A veľmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva.“ Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadať?“ A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa.“

Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: „Chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke.

Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu.

Mk 6, 14-29

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

Často počúvam vety: „Keď nebudeš dobrý, doktor ti dá injekciu… zoberú ťa policajti…“ Sľubujeme nielen deťom, ale aj partneri medzi sebou, žiaci učiteľom, deti rodičom, hriešnici pri sviatosti zmierenia. V mnohých prípadoch nerozmýšľame nad možnosťou, že by sme sľub mali splniť. Nesplnené sľuby devalvujú autoritu sľubujúceho, niektoré ostávajú v pamäti príjemcu aj desaťročia. Pred každým sľubom sa treba na chvíľu zamyslieť a zhodnotiť jeho potrebu. Neuvážené sľuby nás privedú do problémov. Sľub nie je náhodná veta, ale vážny akt vôle. Splnený sľub, ak druhým neškodí, nás povznesie.


TIP NA DNES:

Modlím sa za seba, aby som sľuboval uvážene a len to, čo je splniteľné v rámci mojich kompetencií.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00