#ziveslovo 4.4.2022

#ziveslovo 4.4.2022

Ježiš povedal farizejom: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“

Farizeji mu povedali: „Vydávaš svedectvo o sebe len ty sám, tvoje svedectvo nie je pravdivé.“

Ježiš im odpovedal: „Hoci vydávam svedectvo o sebe iba ja sám, moje svedectvo je pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichádzam, ani kam idem.

Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho. A ak aj súdim, môj súd je pravdivý, lebo nie som sám, ale ja a Otec, ktorý ma poslal. A vo vašom zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé.

Ja sám vydávam svedectvo o sebe a vydáva o mne svedectvo aj Otec, ktorý ma poslal.“

Opýtali sa ho: „Kdeže je tvoj Otec?!“

Ježiš odpovedal: „Nepoznáte ani mňa ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca.“

Tieto slová povedal v pokladničnej sieni, keď učil v chráme. A nik ho nechytil, lebo ešte neprišla jeho hodina.

Jn 8, 12-20

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

Boli časy, keď neboli písomné zmluvy, stačilo slovo a podanie ruky dvoch účastníkov. Dnes dvaja neznamenajú spoľahlivosť. Sú rodiny, kde medzi manželmi je zhoda azda len pri ohováraní susedov, ale nezhodnú sa na politických preferenciách, potrebe vakcinácie, zdravom spôsobe života, výchove detí. Pri niektorých témach nemusí byť zhoda, stačí ich neotvárať, rôzny názor neovplyvní rodinný život. Téma zdravia a v dnešnej dobe aj postoj jednotlivca k pandemickým opatreniam má dosah na celé jeho okolie. Ako Ježiš žiadal rešpekt pre seba a Otca, aj my ako nasledovníci sme volaní k rešpektu voči autoritám.


TIP NA DNES:

Pri každej krízovej situácii sa objaví množstvo hlasných odborníkov. Skutočným odborníkom je ten, kto sa problematike venoval dávno pred tým, ako kríza vznikla. Poprosím o schopnosť rozlišovať medzi „odborníkmi“ a odborníkmi.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00