#ziveslovo 4.6.2022

#ziveslovo 4.6.2022

Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: „Pane, kto ťa to zradí?“

Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: „Pane, a čo bude s týmto?“

Ježiš mu odpovedal: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou!“

A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal: „Neumrie,“ ale: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho?“

To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé.

Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.

Jn 21, 20-25

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

Ako veriaci sa denne modlíme: „… príď kráľovstvo tvoje…“ Denne stretávam ľudí, ktorí napriek opakovaniu nechápu, že by sme mali byť pripravení na príchod nebeského kráľovstva. Lebo kto tam už vstúpi, skončí sa jeho fyzická komunikácia s pozostalými. Tí už môžu len obetovať odpustky, účastník kráľovstva orodovať za pozemšťanov. Vtedy je už neskoro… už sa zrejme nedajú zmieriť hnevy a nepriateľstvá, utíšiť výčitky svedomia za zanedbanie dobrého. Ani vyznať lásku, vďaku, úctu. Vzťahy medzi „tu“ a „hore“ sú zmrazené. Okrem modlitby treba myslieť aj na zreálnenie slov a skutkov, kým je ešte čas.


TIP NA DNES:

Chcel by som vstúpiť do nebeského kráľovstva bez podlžností a pozemských záväzkov? Urobím pre to niečo konkrétne.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00