Život nám nebol daný preto, aby sme ho premárnili

Život nám nebol daný preto, aby sme ho premárnili

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: "Kto si ty?", on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: "Ja nie som Mesiáš." "Čo teda," pýtali sa ho, "si Eliáš?" Povedal: "Nie som." "Si prorok?" Odpovedal: "Nie." Vraveli mu teda: "Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?" Povedal: "Ja som hlas volajúceho na púšti: "Vyrovnajte cestu Pánovi," ako povedal prorok Izaiáš." Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: "Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš ani prorok?" Ján im odpovedal: "Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi." To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Jn 1, 6 – 8. 19 – 28

„Kto si ty?“ pýtali sa Jána Krstiteľa kňazi a leviti. „Ja som hlas volajúceho na púšti: ,Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš“ (Jn 1, 23). A kto som ja? Pýtame sa to niekedy? Aké máme poslanie na tomto svete? Boh má s každým z nás určitý plán. Dal nám na to potrebné dary, vlastnosti, celú výbavu. Zamýšľame sa v tomto zmysle nad svojím životom? Ak doteraz nie, tak začnime. Život nám nebol daný preto, aby sme ho premárnili. A nemusí to byť v očiach ľudí obrovská vec. Možno výchova dieťaťa či starostlivosť o chorú mamu… Boh vidí aj v skrytosti. Pre neho a s jeho milosťou sa oplatí robiť akékoľvek dobro.

TIP NA DNES:

Aké dary som dostal? Zhodnotím svoje sily a skúsim si všímať potreby druhých. Ak rozlíšim, k akému konaniu dobra ma Boh volá, vypýtam si na to jeho milosť. Vlastnými silami to nikdy nedokážem.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00