Zmenil Boží dotyk váš život?

Zmenil Boží dotyk váš život?

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.

Lk 8, 1 – 3

Keď sa Boh dotkne života človeka, je na ňom, ako zareaguje. Boží dotyk je pozvaním k zmene. Je pozvaním nasledovať Ježiša celým svojím životom. Určite poznáte okrem biblických postáv aj ľudí zo svojej doby a okolia, ktorí jasne svojím životom kráčajú za Bohom. Čím sú iní? Je na nich niečo príťažlivé? Na druhej strane, niektorých ľudí ani reálna skúsenosť s Božou láskou a mocou nepohne k zmene. A potom sa stáva, že upadajú do tých istých problémov, závislostí, z ktorých ich Boh už raz vytiahol. Zažili ste už Boží dotyk? Ako sa zmenil váš život? V čom je iný ako predtým?

TIP NA DNES:

Skúsim si napísať mená troch ľudí, ktorých poznám a nasledujú Ježiša. V čom mi môžu byť inšpiráciou?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00