Znamenia dáva tým, ktorí ho hľadajú

Znamenia dáva tým, ktorí ho hľadajú

Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“
A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.

Lk 9, 7 – 9

K Herodesovi sa dostali rôzne rozporuplné správy o Ježišovi. Rástla v ňom zvedavosť a chcel ho vidieť. V Evanjeliu podľa Lukáša ďalej čítame: „Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak.“ Nakoniec však Herodes so svojimi vojakmi Ježišom opovrhol a urobili si z neho posmech. Pán odmieta robiť zázraky ako nejakú atrakciu na uspokojenie zvedavosti. No keď učeníci ohlasovali evanjelium, „Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali“ (Mk 16, 20). Aj dnes dáva znamenia tým, ktorí ho skutočne hľadajú.

TIP NA DNES:

Dnes sa rozhodnem, že budem hľadať a nasledovať samotného Ježiša a nie iba nejaké jeho znamenia alebo rôzne senzácie, či dokonca Cirkvou nepotvrdené súkromné zjavenia.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00