Zverme všetky vzťahy do náručia Ježišovi

Zverme všetky vzťahy do náručia Ježišovi

"Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane! Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre."

Lk 12, 49 – 53

Dnešná stať patrí zrejme medzi najkontroverznejšie časti Písma – prípadne medzi také, ktorým najmenej rozumieme. Ten, kto prináša pokoj, chce vrhnúť na zem oheň? Ježiš, ktorý požehnáva rodinu, ju chce rozdeliť? Spevák John M. Talbot vnáša viac svetla: aby sme mohli nasledovať Božieho Syna, musíme sa vzdať minulých vzorcov správania a do našich vzťahov vpustiť Ježiša. Ako ďalej vysvetľuje, všetky vzťahy je potrebné zveriť do náručia Ježišovi – ktorý nás naučí ešte viac milovať našich milovaných. A možno mocou ohňa – mocou Ducha – si zamilujeme aj tých, ktorí sa nám zdajú nemilovateľní.

TIP NA DNES:

Skúsim vnímať oheň Ducha Svätého. Cítim ho v sebe?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00