Zürich: Katolícka misia – kus domova vo Švajčiarsku

Zürich: Katolícka misia – kus domova vo Švajčiarsku
Slovenská misia má veľký význam pre duchovný život mnohých Slovákov, ktorí sa rozhodli odísť do Švajčiarska. Neponúka im iba sväté omše v rodnom jazyku, ale živé spoločenstvo.

Jednou z veriacich, ktorí pravidelne navštevujú misiu, je aj Kristína. V roku 2015 jej zamestnávateľ ponúkol pozíciu v Zürichu. Už pred príchodom vedela, že tam pôsobí Slovenská katolícka misia. Rozhodla sa ju navštíviť. „Chodiť na omše v slovenčine mi je bližšie ako navštevovať tie v nemčine, takže som si prirodzene vybrala Katolícku misiu. Zažívam tu kus domova a príjemné spoločenstvo,“ hovorí.

Túžba po domove a katolíckom spoločenstve stojí aj za vznikom Slovenskej misie, ktorá vznikla pred viac ako päťdesiatimi rokmi. Pred jej vznikom sa Slováci zvykli zaradiť do českej misie, ktorá tu už existovala. Slováci z Bazileja zorganizovali prosebnú púť za misiu v roku 1970. Putovali do švajčiarskeho mesta Mariastein. V Zürichu zas zorganizovali púť do Einsiedel, na ktorú zvolávali Slovákov aj prostredníctvom novinového inzerátu. Do okolia Bazileja sa veriacim podarilo získať slovenského kňaza, ale pôsobil iba v tomto kantóne. Misia pre celé Švajčiarsko bola založená až na jeseň roku 1971.

 

Zürich: Katolícka misia – kus domova vo Švajčiarsku

 

Okrem Zürichu pôsobí slovenská misia aj v mestách Bazilej, Bern, Ženeva, Lausanne a St. Gallen. Navštevuje ju okolo 1500 – 2000 ľudí. Tých, ktorí tam chodia pravidelne, je menej. Keďže ide často o ľudí, ktorí prichádzajú do Švajčiarska iba na určitý čas z ekonomických dôvodov, je tu vysoká fluktuácia.

„Slovenská misia je veľmi dôležitá pre tých, ktorí neovládajú nemčinu alebo francúzštinu na takej úrovni, aby sa mohli plnohodnotne zaradiť do domácich farností. Navštevujú ju aj takí, ktorí vedia, že sú tu len na pár rokov a preto sa ani nesnažia naučiť jazyk a dorozumievajú sa v angličtine. Mnohí sú veľmi vďační za možnosť ísť na slovenskú svätú omšu,“ vysvetľuje misionár Pavol Šajgalík.

Slováci v Zürichu majú svätú omšu v slovenčine každú nedeľu a prvý piatok v kostole Liebfrauen, a každú stredu v kostole sv. Jána Bosca, v ostatných mestách býva svätá omša v intervale dva až štyri týždne. Na miestach, kde sú aj mladí, prebieha príprava na sviatosti, pri ktorej misionárovi pomáhajú aj laici. Veľmi dobre rozbehnutá je aj príprava na manželstvo, ktorá nie je iba katechézami s kňazom, ale aj stretnutiami s manželským párom.

Na počiatku tejto misie boli prosebné púte a dnes misia organizuje tri púte do roka. V máji do pútnického miesta Mariastein pri Bazileji, v júli zas do Reichenau. Toto bývalé stredisko benediktínov sa nachádza v Nemecku, blízko pri hraniciach so Švajčiarskom. Pre Slovákov je zaujímavé aj tým, že v jeho archíve existuje poznámka, že ako pútnik tam pobýval svätý Metod. Najväčšia púť, na ktorú chodia Slováci zo všetkých kútov Švajčiarska, je púť k patrónke Sedembolestnej do pútnického miesta Einsiedeln. Zvykne sa jej zúčastniť vždy aj jeden slovenský biskup a v rámci tejto púte sa udeľuje aj sviatosť birmovania.

 

Zürich: Katolícka misia – kus domova vo Švajčiarsku

 

Funguje tu niekoľko skupín modlitieb matiek, ale aj ružencové stretko. Pred Vianocami a Veľkou nocou misia organizuje duchovné obnovy. Vianoce oslavuje tak trochu predčasne – kapustnicou na štvrtú adventnú nedeľu. Lebo cez Vianoce už väčšina odchádza na Slovensko. Zaujímavou udalosťou sú tiež spoločné omše aj so Švajčiarmi. Po omši býva agapé s rôznymi slovenskými, ale aj švajčiarskymi jedlami.

Významnú časť veriacich tvoria rodiny s deťmi. Pre nich sa každý rok na Turíce organizuje rodinný víkend. Navštevujú ho rodiny z celého Švajčiarska. Deti majú animátorov, s ktorými robia rôzne hry a aktivity. Rodičia zas majú duchovný, ale aj spoločenský program.

Po každej svätej omši sa veriaci stretávajú pri káve. Kedysi stretnutia misie trvali celý deň. Ľudia mali spoločný obed, vymieňali si správy, ktoré dostali z domova. Deti sa spolu hrali. Z týchto spoločných chvíľ žili celý týždeň. Dnes už ľudia môžu častejšie navštevovať svojich príbuzných na Slovensku a informácie sa dozvedajú prostredníctvom internetu. Túžba po kúsku domova a kresťanskom spoločenstve v nich však ostáva.

 

Miesto: Kostol Liebfrauen

Adresa kostola: Weinbergstrasse 36, Zürich

Web: www.skmisia.ch

Kontaktné údaje: 0442415022, [email protected]

Pravidelné aktivity: svätá omša v nedele o 9:30 v Kostole Liebfrauen, v prvé piatky v mesiaci – poklona pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou, po ktorej nasleduje sv. omša; v stredy o 20:00 svätá omša v Kostole sv. Jána Bosca (Don Bosco Kirche – Talianska misia), Feldstrasse 109.

Správca farnosti: Pavol Šajgalík, OFMCap

 

Tento projekt vznikol vďaka našim partnerom:

Zürich: Katolícka misia – kus domova vo Švajčiarsku

 

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00