Ako prežívať Pôst: Kedy je vlastne tá Veľká noc?

Ako prežívať Pôst: Kedy je vlastne tá Veľká noc?
„Tichá noc, svätá noc…“
Nie, nebojte sa. Nepomýlili ste sa. Nehovoríme o Vianociach, ale o Veľkej noci. Len sme vás chceli upriamiť na jednu zaujímavú vec: Uvedomili ste si, že pre nás kresťanov sú najväčšími sviatkami práve tieto dve noci? Prvou je už spomínaná „tichá noc, svätá noc“. A tú druhú noc rovno nazývame „Veľkou“.

Noc. Veľká noc. Noc Paschy. Najväčší sviatok. Najväčšia udalosť ľudských dejín.

Preto je dôležité sa na túto naozaj VEĽKÚ noc dôkladne pripraviť. Máme na to (špeciálny) čas. A ten sa volá – Pôstne obdobie. Vo svojich článkoch sa vám snažíme pomôcť tento čas v rodine dobre využiť. Ak ste sa k tomu dostali až teraz, môžete si prečítať niektoré z doterajších článkov na tému prežívania Pôstu v rodine.
Veľká noc je starobylý sviatok, ktorého dátum sa každý rok mení. Aj pochopenie tejto skutočnosti nám môže pomôcť hlbšie prežiť význam Veľkej noci v rodine.

Vidím to jasne pred očami a smejem sa. Spomínam si, ako sme jeden rok išli na Veľkonočnú vigíliu v jednom väčšom aute, spolu z viacerých rodín. Bol večer, slnko práve zapadlo a nad obzor vyhupol mesiac. Bol krásny, veľký; bol v splne. Nastalo ticho a všetci na neho hľadeli. Parketa pre mňa. Nahodil som serióznu tvár a veľmi vážne som povedal: „A mne sa zdá, že aj minulý rok bol presne takto vo Veľkom týždni spln… A tuším aj pred dvoma rokmi… A vlastne, neviem, čím to je, ale mne sa zdá, že skoro vždy vo Veľkom týždni je spln.“ Na moju veľkú radosť sa niektorí chytili: „A to asi nie, veď to musí vychádzať raz tak a raz inak.“ A nastala síce krátka, ale celkom vážna debata. Už som to nevydržal a začal som sa smiať: „Yes, podarilo sa mi vás nachytať. A o to viac si to cením, že niektorí z vás sú teologicky vzdelaní. Jasné, že spln musí byť vždy vo Veľkom týždni! Veď Veľkonočná nedeľa je nedeľa po splne. Takže to tak musí byť každý rok. Každý jeden!“

Veľkonočná nedeľa sa slávi v prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca. To som si nevymyslel ja, dokonca ani pápež František. Bolo to stanovené na prvom všeobecnom koncile, Prvom nicejskom, už vo štvrtom storočí, v roku 325! Dátum Veľkej noci môže podľa gregoriánskeho kalendára pripadnúť na nedeľu v rozmedzí od 22. marca do 25. apríla vrátane.

TIP:

Keď som navštevoval základnú školu, bol som blázon do astronómie a kozmonautiky. Možno aj vy máte v rodine alebo v spoločenstve niekoho, kto sa zaujíma o túto oblasť. Ale ak aj nie, skúste dať niektorému z detí úlohu, nech si pripraví krátku informáciu/prezentáciu o dátume Veľkej noci a o gregoriánskom kalendári. Pre „fajnšmekrov“ sú tu dve doplňujúce otázky: Prečo mal rok 1582 len 355 dní? Prečo má svätá Terézia z Avily sviatok 15. októbra?

Nás však nebude zaujímať len Veľká noc, ale o čosi širšie obdobie. Veľká noc je tak významný sviatok, že na jeho prežitie nestačí len Veľkonočné trojdnie. Nestačí ani pridať len týždeň pred (Veľký týždeň) a týždeň po (Veľkonočná oktáva). Dokonca naň nestačí ani celý mesiac. Cirkev usúdila, že si zaslúži viac, ako tri mesiace! Právom.

Na Veľkú noc sa potrebujeme poriadne pripraviť, a tak jej predchádza 40-denné obdobie prípravy – Pôstne obdobie. A zároveň, na jej dôkladné oslavy vrcholiace vyliatím Ducha Svätého tu máme samostatné obdobie, nazývané – ako inak – Veľkonočné obdobie, trvajúce 50 dní.

Ak chceme v rodine prežiť Veľkú noc naplno, nestačí s tým začať na Zelený štvrtok. Je potrebné upriamiť svoju myseľ na Veľkú noc už od začiatku veľkého Pôstu, od Popolcovej stredy. A ak chceme, aby sa naplnila milosť Veľkej noci, potrebujeme zotrvať na modlitbách s Máriou a s celou Cirkvou až do Zoslania Ducha Svätého, do Turíc.

 

Ako prežívať Pôst: Kedy je vlastne tá Veľká noc?

 

V roku 2021 sa toto obdobie začalo v stredu 17. februára (Popolcová streda). A skončí sa nedeľou Zoslania Ducha Svätého 23. mája. Veľkonočná nedeľa bude 4. apríla.

TIP:

Ľahšia úloha: Nechajte deti vyrátať, koľko celé toto obdobie trvá spolu (od 17. februára do 23. mája).

Ťažšia úloha: Veľkonočná nedeľa môže byť najskôr 22. marca a najneskôr 25. apríla. Nechajte deti vyrátať, kedy môže byť Popolcová streda najskôr a kedy najneskôr. Rovnako, kedy môžu byť najskôr Turíce a kedy najneskôr. A nech nezabudnú na priestupné roky.

Pôstne obdobie spolu s Veľkonočným trojdním a Veľkonočným obdobím zaberá zhruba štvrtinu cirkevného roka a môže zasahovať do mesiacov február, marec, apríl, máj, dokonca až jún (Turíce môžu byť najneskôr 13. júna).

Dôležitejšie ako astronómia a počty je však skutočnosť, že tieto pohyblivé tri mesiace sú najlepšou príležitosťou na duchovné cvičenia pre celú Cirkev i pre vašu rodinu. Ak túto príležitosť „chytíte za pačesy“, môžete sa vy i vaše deti hlboko duchovne obnoviť.

V prvom rade nejde o množstvo informácii či aktivít. Tie môžu pomôcť. Ale rozhodujúca je viera. A to je duchovná záležitosť, vec srdca.

V jednom mestečku v sovietskom Rusku po boľševickom prevrate nahnali ľudí do veľkej sály, kde museli počúvať ateistickú propagandu z úst mladého vzdelaného muža. Robil si posmech z viery v Boha a uvádzal mnohé argumenty, ktorými sa snažil dokazovať, že Boh neexistuje. Po asi hodinovej prednáške sarkasticky vyzval miestneho pravoslávneho kňaza, či na to chce niečo povedať. Tento starší a jednoduchý muž potichu pristúpil, a pretože bolo práve Veľkonočné obdobie, uchopil do ruky kríž, ktorý mal zavesený na hrudi, pozdvihol ho a povedal len „Christos voskrese!“ (Kristus vstal z mŕtvych). Všetok ľud povstal a jedným hlasom zvolal: „Voistinu voskrese!“ (Naozaj vstal). A bolo po prednáške.

Prajeme vám, aby viera vo vzkrieseného Krista bolo vo vašich srdciach a na vašich perách, a aby ste si o nej svedčili v kruhu svojich rodín.

Lebo ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.

Ale Kristus vstal z mŕtvych!“ (porov. 1 Kor 15, 14 – 20)

* * *

Inšpiráciu a návod, ako sláviť Veľkú noc v rodine, nájdete aj v knihe Pôst a Veľká noc v rodine. Kniha ponúka rodinám s deťmi praktické námety na obdobie od Popolcovej stredy, cez celé Pôstne obdobie,  Veľkú noc, až do nedele Zoslania Ducha Svätého. Jej jadrom je však slávenie Veľkonočného trojdnia, ktorému sa venuje najdetailnejšie.

 

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00