Ako prežívať Pôst: Nedeľa radosti

Ako prežívať Pôst: Nedeľa radosti
Už-už je za nami polovica Pôstu! To vážne? Vážne! Ako vo vašej rodine pokračujete so svojimi pôstnymi prípravami na Veľkú noc?

Ježiš niekedy používa tvrdé slová. Robí to však vždy z lásky a pre naše dobro. Napríklad: „Hovorím vám, ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.“ (Lk 13, 3)

Pôstne obdobie je obdobím pokánia a treba ho brať vážne. Neznamená to však, že by sme mali byť počas neho skleslí a smutní. Áno, máme sa kajať zo svojich hriechov, máme sa stíšiť a mierniť. Ale aj počas toho si máme zachovať vo svojom srdci neustálu radosť. Platí: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4, 4)

To je dôvod, prečo sa štvrtá pôstna nedeľa, ktorá je zhruba v strede Pôstneho obdobia, nazýva Nedeľou radosti, po latinsky Laetare. Môžete to využiť ako dobrú príležitosť porozprávať sa vo vašej rodine o radosti. Opýtajte sa detí, či majú radosť a či ju prežívajú aj počas Pôstneho obdobia. Opýtajte sa ich, čo im radosť prináša a naopak, čo im ju berie. Veľmi dobrým podnetom k tomuto rozhovoru môže byť aj Žalm 23 z nedeľnej liturgie.

Keďže máme za sebou už polovicu Pôstu, môžeme si tiež urobiť krátku rekapituláciu a vrátiť sa na jeho začiatok. Ako sa nám darí s modlitbou, čítaním Písma, či s ďalšími predsavzatiami? Aké miesto majú v našej rodine témy krstu a pokánia?

Môžete sa inšpirovať aj našimi predchádzajúcimi článkami o Pôstnom období.

 

Ako prežívať Pôst: Nedeľa radosti

 

Výnimočnosť dnešného dňa nám môže pomôcť uvedomiť si ružové rúcho kňaza (má na výber klasické pôstne fialové alebo práve ružové). Ružová v tomto ponímaní má predstavovať fialovú prežiarenú svetlom a má byť symbolom radosti, ktorá nemá vymiznúť z našich sŕdc ani počas obdobia pokánia. Skúste na to upozorniť deti hneď na začiatku liturgie a po nej sa o tom môžete pozhovárať viac. Takéto liturgické znaky sú pre deti potvrdením toho, že to nie sú len naše úvahy, ale že v dnešný deň to tak prežíva celá Cirkev na celom svete.

Liturgické čítania nájdete aj online. Ponúkajú sa nám na výber texty z cirkevného cyklu čítaní C (čo je tento rok) alebo aj z roku A (tie som si vybral ja).

Z liturgických čítaní by som vyzdvihol najmä spomínaný Žalm 23 s refrénom „Pán je môj pastier, nič mi nechýba.“ Môžete si ho prečítať celý a na jeho podklade sa porozprávať o spokojnosti a radosti vo vašej rodine.

Výnimočné je aj evanjelium, ktoré tvorí v neskrátenej verzii celá 9. kapitola Jánovho evanjelia. Ak si už v nedele počas Pôstu nečítate pravidelne zo Svätého písma, môžete si v tento deň prečítať spoločne toto evanjelium (Jn 9, 1 – 41) a porozprávať sa o ňom.

 

Tip:

Pozrite si s deťmi – dnes alebo inokedy počas Pôstu – nejaké dobré filmové spracovanie evanjelia s cieľom bližšie spoznať Ježiša, jeho život a posolstvo.

Keďže sa už „zveľkonočnieva“, druhá polovica Pôstu môže byť vhodnou príležitosťou na vykonávanie si pobožností krížovej cesty. Často sa modlievajú aj spoločne vo farnostiach, zvyčajne v piatky alebo v nedele, tak sa môžete pridať (online). Tiež si môžete spoločne ako rodina vykonať pobožnosť krížovej cesty doma či v prírode.

* * * * *

O krížovej ceste si môžete prečítať aj v kapitolách o Kvetnej nedeli a o Veľkom piatku v knihe Pôst a Veľká noc v rodine. Nájdete v nej však aj mnohé ďalšie inšpirácie na celé Pôstne a Veľkonočné obdobie.

Prajeme vám požehnanú druhú polovicu Pôstneho obdobia, plnú radostného pokánia!

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00