Ako prežívať Pôst počas pandémie: Smrtná nedeľa

Ako prežívať Pôst počas pandémie: Smrtná nedeľa
Posledné tri pôstne nedele majú aj svoje originálne názvy – Nedeľa radosti, Smrtná nedeľa a Kvetná nedeľa.

Nedeľu radosti máme už za sebou, najbližšie nás čaká predposledná pôstna nedeľa, ktorá sa ľudovo nazýva aj Smrtná. Jej najviditeľnejším znakom je zahalený kríž. Zahalený bude od tejto nedele až do Veľkého piatku, keď jeho odhalenie a uctenie si tvorí jednu z hlavných častí obradov umučenia a smrti Pána. Kríž bude teda zahalený 13 dní. Aký to má dôvod?

My sme na kríž zvyknutí tak veľmi, že si ho už ani neuvedomujeme. V našej kultúre ho máme stále pred očami, či už v kostole, na cintoríne, v bytoch alebo na hrudi, dokonca aj v slovenskom štátnom znaku. Bohu vďaka za to! Spôsobuje to však aj určitú vypestovanú odolnosť voči skutočnosti kríža. Už nás tak neoslovuje a nezasahuje.

Hodnotu niektorých vecí si neuvedomujeme, pokiaľ ich nestratíme. Aj to, že kríž nie je samozrejmosť, si paradoxne uvedomíme, až keď nám zmizne spred očí. Jeho zahalenie nám pripomína, že kríž je veľké tajomstvo. Najsilnejšie zjavenie tohto tajomstva sa odohráva práve na Veľký piatok. „My ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo.“ (1 Kor 1, 23)

Smrtná nedeľa je dobrá príležitosť porozprávať sa s deťmi o jednej z dvoch tém. Prvou je práve Kristov kríž a jeho význam pre nás a v našej spoločnosti. Skúste spoločne porozmýšľať, kde všade sa vo vašom okolí môžete stretnúť s krížom. Ak je niekde vo vašom okolí umiestnený nejaký výrazný kríž (na pamätníku, na cintoríne, na kopci a pod.), môžete si urobiť ku nemu prechádzku a krátko sa porozprávať aj tam.

Ak to pokladáte za vhodné, môžete sa s deťmi porozprávať aj o tom, že ukrižovanie bolo vlastne popravou, trestom smrti. Ježiš ho podstúpil za nás, aby sme my mohli žiť. Ale aj nám „všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?!“ (Lk 9, 23 – 25)

 

Ako prežívať Pôst počas pandémie: Smrtná nedeľa

 

Druhou je téma prenasledovania kresťanov vo svete. V mnohých krajinách sa kríž nemôže verejne prezentovať. Hrozia za to vysoké tresty – pokuty, väzenie, ba i smrť. Môžete si k tomu vyhľadať nejaké údaje, napríklad zoznam či mapu s vyznačenými krajinami, kde sa kresťanská viera nemôže verejne vyznávať. Prípadne prečítajte nejaké príbehy kresťanov z týchto krajín.

Vážme si, že my môžeme svoju vieru v Krista slobodne vyznávať, že môžeme verejne nosiť kríž. A modlime sa za tých, ktorí také možnosti nemajú.

Liturgické čítania nám opäť ponúkajú na výber texty z aktuálneho roku B alebo aj z roku A, ku ktorým vám ponúkam pár inšpirácií. Do pozornosti dávam Žalm 130 z liturgie tejto nedele. Môžete si ho opäť prečítať celý (nie je dlhý) ako modlitbu aj s refrénom „U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie“.

Evanjelium je opäť od Jána a opäť celkom dlhé (Jn 11, 1 – 45). Ja vám však tentoraz odporúčam prečítať si z Jánovho evanjelia ešte viac, a to celú 11. kapitolu, teda aj verše 46 až 57. V nich sa totiž opisuje rozhodnutie veľrady zabiť Ježiša a Ježišove stiahnutie sa z verejného života v posledných dňoch pred Veľkou nocou. Zahalenie kríža totiž podľa tradície označuje aj túto skutočnosť: „A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam sa zdržiaval s učeníkmi. Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli: „Čo myslíte? Príde na sviatky?“ Ale veľkňazi a farizeji vydali nariadenie, že každý, kto sa dozvie, kde je, má to oznámiť, aby ho mohli chytiť.

Príbeh vzkriesenia Lazára je veľmi silný. Pozorne si ho prečítajme a dôkladne sa o ňom porozprávajme. Posledné verše kapitoly využime na to, aby sme si pripomenuli, že nás čakajú naozaj už posledné dni pred slávením Veľkej noci Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. V príprave na Veľkú noc a v prežívaní Veľkej noci v rodine vám môže pomôcť aj kniha Pôst a Veľká noc v rodine.

Prajeme vám požehnaný Pôst a dobrú prípravu na slávenie Veľkej noci!

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+