Ako prežívať Veľkonočné obdobie

Ako prežívať Veľkonočné obdobie
Mnohým kresťanom sa po intenzívnej duchovnej príprave, ktorou je Pôst, a po vyvrcholení, ktorým je Veľkonočné trojdnie, môže zdať, že nasledujúce 50-dňové Veľkonočné obdobie je akési… všedné. Bez dynamiky, ktorú zreteľne cítime v Pôstnom období a pri slávení Veľkej noci. Ale je to len zdanie. Veľkonočné obdobie má svoju dynamiku. Skúsme ju spoločne so svojimi rodinami nájsť.
Veľkonočná oktáva

Predchádzajúci týždeň sa nazýval Veľký, tento týždeň sa nazýva veľkonočný. Začína Veľkonočnou nedeľou, nasleduje Veľkonočný pondelok, atď. Každý deň vo Veľkonočnej oktáve, teda osem dní od Veľkonočnej nedele do Druhej veľkonočnej nedele, sa slávi ako nedeľa. Každý deň sa číta (vždy iné) evanjelium o vzkriesení. Je to priestor, aby sme doma i v liturgii mohli dostatočne osláviť Kristovo vzkriesenie.

Nemusíme počas nej robiť nič „exotické“ a komplikované. Ak však naše deti uvidia, že naše prežívanie Veľkej noci skončilo nedeľnou omšou alebo šibačkou na Veľkonočný pondelok, ťažko nám uveria, že Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie sú najdôležitejšou udalosťou ľudských dejín a že Veľkonočné trojdnie je vrcholom roka.

Odporúčame vám, aby ste sa každý deň Veľkonočnej oktávy jednoducho, ale dôrazne, vracali k zvesti o Vzkriesení.

Modlite sa spolu každé ráno a každý večer.

Pri modlitbe si zapáľte sviecu so slovami „Kristus, Svetlo sveta“ a odpoveďou „Bohu vďaka“. U židov sviece zapaľovala žena.

Zaspievajte (alebo zarecitujte) nejakú veľkonočnú pieseň. Môže to byť „Kristus slávne vstal z mŕtvych“, „Obeť svoju veľkonočnú“, „Bronie sa zora na nebi“ alebo inú veľkonočnú pieseň z JKS, alebo chválovú pieseň oslavujúcu živého Ježiša.

Či už sa zúčastníte svätej omše v ten deň alebo nie, prečítajte si evanjelium zo dňa (lc.kbs.sk), ktoré je vždy zvesťou o vzkriesení; môžete ráno.

 

Tip:

Počas Veľkonočnej oktávy si môžete postupne pri večernej modlitbe prečítať všetky čítania z Veľkonočnej vigílie (každý deň jedno/dve) a porozprávať sa o ňom. Vôbec nejde o to, aby ste z toho spravili dlhú a komplexnú teologickú debatu. Ide o to, aby si vaše deti v pokoji vypočuli Božie slovo a mali možnosť na neho zareagovať. Zaujmú ich rozličné veci podľa veku a podľa stavu viery. Ak aj nič nepovedia alebo sa nič neopýtajú, je to v poriadku. Prípadne si s nimi môžete niečo z toho Božieho slova aj nakresliť.

 

Veľkonočné obdobie

Veľkonočné obdobie v rímskom obrade trvá 50 dní. Sedem týždňov (od Veľkonočnej nedele) plus nedeľa Zoslania Ducha Svätého (Turíce) – 7 x 7 + 1 = 50.

Farbou Veľkonočného obdobia je biela. To je farba oslavy a radosti. Používa sa aj na sviatky svätých, ktorí neboli mučeníci, a počas Vianočného obdobia.

V centre liturgického priestoru je veľkonočná svieca, paškál. Symbolizuje prítomnosť vzkrieseného Krista.

Zapaľuje sa pri každej liturgii. Mimo Veľkonočného obdobia len pri krste.

Sviatkom Nanebovstúpenia Pána vo štvrtok na 40. deň po Veľkej noci je Veľkonočné obdobie rozdelené na dve časti. Posledných desať dní tvorí turíčna novéna a slávnosť Zoslania Ducha Svätého. 40 dní so Vzkrieseným a 10 dní očakávania na Svätého Ducha. Do Nanebovstúpenia Pána je potrebné obracať sa k Veľkonočnej nedeli, po ňom už k nedeli Zoslania Ducha Svätého.

Obdobie od Veľkonočnej nedele do Nanebovstúpenia je veľmi špecifické. Ježišovo vyučovanie učeníkov počas týchto 40 dní sa líšilo od vyučovania počas predchádzajúcich troch rokov. Apoštoli zažili, že Ježiš naozaj zomrel a vstal z mŕtvych. Najprv tomu nemohli uveriť. Ježiš sa im však zjavoval, dal sa im poznať.

Stále im však čosi chýbalo. Potrebovali Ducha Svätého. Po 40 dňoch vyučovania vzkrieseným Kristom nasledovalo 10 dní intenzívneho očakávania Ducha Svätého.

Liturgickým čítaniam vo Veľkonočnom období dominujú Skutky apoštolov (prvé čítania) a Evanjelium podľa Jána. To je pre nás vyučovanie Vzkrieseného.

Skutky apoštolov svedčia o pôsobení Ducha Svätého v prvotnej Cirkvi, najmä prostredníctvom apoštolov. To je pre nás a pre naše deti silné svedectvo a zároveň jasná výzva.

Jánovo evanjelium dopĺňa troch synoptikov (Matúš, Marek, Lukáš), ktorí opisujú Ježišov život skôr chronologicky, kým Ján skôr teologicky. A tým teraz nemyslím nejakú vedeckú zložitosť, ako skôr duchovný obsah evanjelia. Takže jeho čítanie je tiež vyučovaním o Vzkriesenom.

Prvých 40 dní sa budeme v rodine stretávať so Vzkrieseným prostredníctvom Božieho slova zo Skutkov apoštolov a z Jánovho evanjelia. Zvyšných 10 dní budeme v modlitbe očakávať Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý nám svojou mocou zjaví živého Krista.

 

Tip:

Inšpirovaní paškálom môžeme aj my pri spoločných modlitbách v rodine používať väčšiu bielu sviecu a zapaľovať si ju vždy, keď sa modlíme (ráno, večer, pri nedeľnom obede, …), so slovami „Kristus, Svetlo sveta“ a odpoveďou „Bohu vďaka“.

 

Tip:

Do Nanebovstúpenia Pána spievajte pri modlitbe „Kristus slávne vstal z mŕtvych“ alebo inú veľkonočnú pieseň.

 

Tip:

Čítajte si doma Skutky apoštolov a Jánovo evanjelium. Buď podľa denných liturgických čítaní (lc.kbs.sk). Alebo rad za radom. Skutky apoštolov majú 28 kapitol a Jánovo evanjelium 21 kapitol. Spolu 49. Každý deň Veľkonočného obdobia jedna kapitola. Ak máte menšie deti, odporúčal by som prvú možnosť.

 

Druhá veľkonočná nedeľa – „Tomášova“

Druhá veľkonočná nedeľa sa v posledných desaťročiach stala Nedeľou Božieho milosrdenstva. Predtým sa nazývala (a ešte stále sa nazýva aj) „Tomášovou nedeľou“, pretože podľa evanjelia sa na ôsmy deň zjavil Ježiš apoštolom, keď s nimi bol už aj apoštol Tomáš, ktorý najprv ich správe o vzkriesení neveril.

Keďže tento text sa venuje prežívaniu Veľkonočného obdobia, môžeme vám len odporučiť, aby ste si našli texty ku krásnemu sviatku Božieho milosrdenstva a doma sa spoločne pomodlili napríklad Korunku.

Druhá veľkonočná nedeľa je zavŕšením Veľkonočnej oktávy. Dnes ešte zaznie „Iďte v mene Božom, aleluja, aleluja!“, potom opäť až na záver Veľkonočného obdobia, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. S deťmi si môžeme s odstupom týždňa ešte raz pripomenúť ich prežitie Veľkonočného trojdnia. Skúste sa ich opýtať, akú situáciu, aké slovo alebo akú pieseň si zapamätali najviac. Niečo z toho môžu aj nakresliť.

Či ste sa v rodine rozhodli čítať Skutky apoštolov a Jánovo evanjelium alebo nie, odporúčam vám dnes prečítať si prvé čítanie (Sk 2, 42 – 47) o živote prvej kresťanskej komunity a samozrejme evanjelium (Jn 20, 19 – 31), ktoré absolútne časovo i obsahovo sedí s dnešnou nedeľou.

Po prečítaní evanjelia sa môžete s deťmi porozprávať o viere („blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili“). Na záver sa môže každý rozhodnúť, či chce v modlitbe osobne vyznať, ako svätý Tomáš: „Pán môj a Boh môj!

Ako modlitbu môžete opäť použiť veľkonočný Žalm 118, ktorý je aj dnes súčasťou liturgie, rovnako ako na Veľkonočnú nedeľu, s refrénom: „Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky“.

Do Nanebovstúpenia Pána nás čakajú ešte štyri veľkonočné nedele (3., 4., 5., 6.). Každá veľkonočná nedeľa má svoje špecifiká a typické čítania. Tipy, ako ich prežívať, nájdete v knihe Pôst a Veľká noc v rodine.

Kristus slávne vstal z mŕtvych! Aleluja!

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00