Bývalá šéfredaktorka Miriam: Slovo+ má môj obdiv a podporu

Bývalá šéfredaktorka Miriam: Slovo+ má môj obdiv a podporu

Už dávno nie je samozrejmosť, že niektoré projetky existujú. Slovo+ tu bude už desať rokov, no jeho existencia je pre nás zázrakom. Má redakciu, ktorej väčšinu tvoria externisti a má darcov, ktorí jeho činnosť podporujú. Doba však bude len náročnejšia a preto hľadáme ďalších darcov, aby sme vytrvali a mohli sa zlepšovať. Podporte našu kampaň pravidelným mesačným darom 7 EUR (a získajte k tomu bezplatne každý mesiac noviny Slovo+ do vašej schránky) a prinášajme evanjelium bezplatne a pre všetkých – ako to robíme už desať rokov.

Stačí málo, aby dobré veci ostali. Mnohé dobré kresťanské projekty už skončili… a stačilo málo. Postačí malá a pravidelná podpora, aby dobré veci vytrvali. PRIDAJTE SA TU.

Bývalá šéfredaktorka Miriam: Slovo+ má môj obdiv a podporu

Založila som a štrnásť rokov viedla Miriam (ženský časopis bez bulvárnych správ), kde zdieľali ženy svoje typické témy: názory, pocity, hodnoty, skúsenosti z partnerstva, rodiny či práce, z angažovanosti v rôznych projektoch, venovali sa svojej duši, priateľstvám, bolestiam i výzoru, hľadali odpovede na výzvy dneška, dôvody na radosť i smiech… 

Mali sme verné čitateľky (i čitateľov), ktorých zaujímala každá strana z ponúkaných 60-tich, podporovali nás dobrovoľnými finančnými darmi, dvoma percentami z daní, šírení dobrého mena v okolí, mali sme ich obrovskú dôveru – inak by sme nefungovali tak dlho.

Skončili sme aj preto, že pracovať úplne zadarmo popri iných zamestnaniach, ktoré boli nevyhnutné pre prežitie našich rodín, sa nedalo udržať a nemohli sme si dovoliť platených profesionálnych redaktorov. Hoci za každý príspevok externistu išli z nášho účtu peniaze…

Som ráda, že tu ostalo aspoň Slovo+, ktoré má môj stály obdiv a vnútornú podporu. Robia úžasnú prácu, články nielenže prinášajú naše hodnoty, ale sú i odborne kvalitné, dobre napísané…

Kresťanské médiá sú odkázané na ťažké zháňanie prostriedkov na réžiu, výrobné náklady (teda na prežitie), ale aj ich tvorcovia si zaslúžia mzdu – finančnú odmenu za svoju prácu! Lebo každý iný vo svojej práci zarába! Aby tam mohol dlhodobo zostať a nemusel odísť inde.

Alebo chceme priestor médií ponechať vymieľačom mozgov? To kvalitné, čo tu je dnes, tu už o pár dní nemusí byť, ak to neprežije… Nedá sa čítať dobré články zadarmo…

Za nimi stoja veľké osobnosti, ktoré sa síce radi obetujú a slúžia vám, ale na stole im tiež ležia účty za elektrinu a vodu a musia chodiť nakupovať do potravín…

Alena Ješková, šéfredaktorka už neexistujúceho kresťanského časopisu pre ženy Miriam

Malá a pravidelná podpora každého z nás pomôže.

Staňte sa pravidelným darcom Slovo+ a získajte navyše každý mesiac tlačené Slovo+ do vašej schránky bezplatne. PRIDAJTE SA TU.

Webmagazín+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00