Fyzický (re)štart – ako na to?

Fyzický (re)štart – ako na to?

Koniec leta, dovoleniek, september – to všetko so sebou nesie závan nového začiatku a príležitosti začať robiť veci inak, alebo sa vrátiť do zabehnutého kolotoča. Určite ste sa aj vy stretli s množstvom výziev, ktoré sa objavujú nielen na začiatku kalendárneho roka, ale aj v tomto čase. Aktívny životný štýl je dôležitý, a tak poďme spoločne hľadať cestu k nemu. Pozrieme sa na to, ako má zmena životného štýlu dosah nielen na naše fyzické zdravie, ale na celé naše bytie.

Autorka: Karolína Smolinková

,,A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!“ (1 Kor 6, 19 – 20)

Vo všetkom, čo robíme, máme Bohu vzdávať chválu a vďaku. Naše telo je chrámom Ducha Svätého, takže aj starostlivosť o naše telo má byť našou povinnosťou. Každý z nás je Božím dielom a robí reklamu svojmu Autorovi, Umelcovi. Ľudia zameraní len na duchovnú stránku často zabúdajú na svoje telá a chradnú. Samozrejme, nemáme byť otrokom svojho tela, ale zdravo sa o seba starať. Vieme si odrieknuť mäso v piatok a možno nám to už ani nepríde ako pôst. No nebolo by osožnejšie, keby sme si odriekli pohodlie na gauči a urobili niečo pre svoje telo?

„Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.“ (Prís 21, 3)

Nedá sa jednoznačne povedať, či je správnejšie jedno alebo druhé. Ide o sebazaprenie a sebadisciplínu. Nie sme len duch alebo len telo. Jedno z ovocí Ducha Svätého je zdržanlivosť. (Gal 5, 22 – 23) V slovenských slovníkoch sa význam tohto slova spája s odriekaním, miernosťou v niečom alebo s obmedzovaním. Keď som si však pozerala iné preklady Písma, uvedomila som si, že výraz self-control má oveľa širší význam.

Fyzický (re)štart – ako na to?

Pri budovaní sebakontroly je, samozrejme, potrebná aj miernosť či odriekanie si niečoho, no je to taktiež vedomé prevzatie kontroly (aj) nad tým, čo si myslíme, že neovplyvníme, že je dané, nemenné. Nad tým všetkým je, samozrejme, Najvyšší, ale viete, ako sa vraví: Pomôž si, človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Ponúkame preto malý návod a pár tipov k nášmu aktívnejšiemu „ja“:

1. ZMENA

Slovko zmena mnoho ľudí neobľubuje, pretože znamená opustenie komfortnej zóny. Je to otvorenie komnaty, v ktorej nevieme, čo sa nachádza a bezpečnejšie je ostať pri tom, čo poznáme. Ale čo ak za tými dverami nebude to, čoho sa desíme, ale práve naopak? To však zistíme iba vtedy, keď kroku k zmene dáme šancu.

Zmena nenastane v kostole, ani v telocvični alebo v lese. Nezačína sa v spoločenstve či v malej skupinke ľudí. Začína v našej mysli a v našom srdci. Hoci sa možno zdá, že viera a fyzická zdatnosť sú dve úplne nesúvisiace skutočnosti, nie je to tak. A potvrdzuje nám to aj Sväté písmo: ,,Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.“ (1 Sol 5, 23)

2. INTEGRITA

Aby došlo k integrácii, k zjednoteniu všetkého, čo robíme, aby sme mohli rásť, potrebujeme začať vidieť život ako celok – fyzická a duchovná stránka sú prepojené. Hlava a srdce, realita a obraz, moje súkromné ,,ja“ a moje ,,ja“, ako ho žijem na verejnosti, sú často vo zvláštnom vzťahu. Nežime oddelený život.

Holistický prístup znamená, že celý život vidíme ako prepojený. Znamená to tiež, že vidíme Božiu ruku vo všetkom. Každé jedlo, každé cvičenie, každý rozhovor má váhu, formuje našu realitu a smer života. Takže ísť do fitka nie je len ,,odpojenie sa“ od bežného života. Je to dôležitá súčasť toho, kým sme a poslanie, na ktoré nás Boh stvoril. Boh vás neumiestnil náhodou tam, kde ste, nedal vám komunitu, ktorú voláte domovom len tak alebo vás nezapálil jedinečnými vášňami pre nič za nič.

Jeden z významných psychológov, Carl Gustav Jung, hovorí: „Človek najviac zo všetkého túži po úplnosti. Je to vlastne dosiahnutie takých možností v rozvoji osobnosti, akých sme schopní. Pokiaľ túto túžbu neuspokojíme, budeme cítiť prázdnotu vo svojej existencii. Jediné, čím ju môžeme naplniť, je integrita. Tá z nás robí úplné bytosti.“ Podobne to potvrdzujú pedagógovia, autori knihy Umenie výchovy, keď sa zamýšľajú nad pojmom holistická výchova: „Holistická (celostná, harmonická) výchova je taká, ktorá uznáva, že dieťa má štyri dimenzie (telesnú, duševnú, spoločenskú a duchovnú) a tie treba plne akceptovať a podporovať.“ Jaroslava Koníčková dodáva, že: ,,Holistická výchova je založená na predpoklade, že ľudská bytosť je psychosomatické bytie, v ktorom intelektuálne aspekty vplývajú buď na telesno, alebo na duševno a naopak. Tieto oblasti majú zároveň rozhodujúci vplyv na duchovný rozmer a ten má dopad na celé bytie jednotlivca.“

Veľmi rada sa vraciam ku knihe Čnosti od Milana Bubáka, ktorá obsahuje 28 úvah o čnostiach popretkávaných zaujímavými príbehmi o známych aj menej známych osobnostiach. Integrita je prvá čnosť, ktorej sa venuje. Je to čnosť, ktorá pomáha človeku, aby sa nerozbil na kúsky. Integritu veľmi pekne vystihuje aj slovná hračka, ktorú pri prekladoch autor knihy nechal v jej v pôvodnom znení: ,,Integrity is a natural wholeness that opens the door to supernatural holiness.“ – Integrita je prirodzená ucelenosť, ktorá nám otvorí dvere k nadprirodzenej plnosti (svätosti).

3. ROZHODNUTIE A ZÁVÄZOK

Niekedy je už len rozhodnutie urobiť krok polovicou úspechu. Byť zdravý alebo udržiavať sa vo forme je každodenná práca. Nestačí to urobiť raz a potom na to môžeme zabudnúť. Rovnako ako pri našej viere, aj tu ide o každodennú záležitosť. Nestačí, že sme veriaci a bodka. Je to vzťah, o ktorý sa musíme starať, pretože inak začne upadať a zvädne. Námaha a záväzok prinesú výsledky. A kto nemá rád výsledky? Stanovme si cieľ a ostaňme tomu verní.

4. MOTIVÁCIA

Mnoho ľudí sa vzdá, keď nevidia okamžité výsledky. Všetko dôležité chce čas, a teda aj našu trpezlivosť. Aj čnosti sa budujú cvikom, skúšaním, padaním, vstávaním a poučením sa z toho všetkého. Pri tvorbe záväzku však buďme realistickí. Ľahšie sa spĺňajú čiastkové ciele a jednotlivé zvládnuté ,,levely“ nás budú motivovať k ďalšiemu prekonávaniu výziev. Motiváciou môže byť aj fakt, že sa o naše plány, úspechy aj pády podelíme s ľuďmi okolo seba.

Na každého platí niečo iné, jednému stačí vnútorne sa namotivovať, druhý si potrebuje pomôcť vonkajšími faktormi. Mne napríklad pomohla kúpa športového oblečenia, ktoré by som si bežne nekúpila, alebo aktuálne zdolanie cyklistických segmentov a čo najlepšie umiestnenie v rebríčku. Z dlhodobého hľadiska je pre mňa vytrvanie pri cvičení a fyzickej aktivite zlepšenie kondície na zdolanie Gerlachu. Čo by motivovalo vás?

,,Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.“ (2 Kor 13, 11)

Fyzický (re)štart – ako na to?

5. NEVZDAŤ SA

Niekedy to pôjde ťažšie, možno príde obdobie, kedy budete mať chuť so všetkým skončiť a možno aj skončíte. Každá fáza má svoj význam. Podstatné je znovu sa zmobilizovať a začať odznova. Tak ako aj v duchovnej oblasti. Padáme, aj keď sa snažíme. No je tu svätá spoveď, ktorá nám dá príležitosť reštartovať systém.

Nevzdať sa znamená aj hľadanie pre mňa najvhodnejšieho spôsobu, ktorý ma k vytúženým výsledkom privedie. Bez sebazaprenia to asi nepôjde, no športové aktivity, ktoré vykonávame, nás musia baviť, pretože v opačnom prípade pri našej novej činnosti nevydržíme. Ak nám to prinesie radosť, budeme mať lepšiu náladu, ľahšie sa nám bude fungovať v bežných situáciách, s chladnejšou hlavou budeme riešiť problémy, lepšie sa nám bude spať, budeme mať viac energie… a mnoho ďalšieho.

Kolega môže behať maratón, no vám sa beh aj napriek novým topánkam zunoval po týždni. Kamarátka behá po horách ako kamzík a vás z výšok mrazí už len pri pohľade na fotku. Sused na rozdiel od vás zvládol… Môžete si tam doplniť čokoľvek, ale to neznamená, že neexistuje niečo, v čom by ste boli dobrí alebo robili pokroky bez obrovského trápenia. Možností je veľa, len treba hľadať.

,,A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim 5, 3 – 5)

6. PRESAH

To, čo vás k zlepšeniu a skvalitneniu životného štýlu privedie, čo vás motivuje pokračovať a vytrvať, je faktor, ktorý ovplyvní iba vás. Dá sa však ísť aj ďalej. Všetky naše rozhodnutia a konania ovplyvňujú aj naše okolie. Ak robíme dobro, pomáhame, šírime pokoj, lásku, dotkne sa to našich blízkych a tiež ich podnieti k aktivite. Platí to, samozrejme, aj naopak – v negatívnych prípadoch. Podobne má vplyv na ľudí vôkol nás aj náš životný štýl.

Mňa osobne veľmi teší, ak sa môžem podeliť s druhými o tom, čo robím, aké krásne miesta navštívim, aký skvelý lokálny (handmade) produkt objavím, akú pútavú knihu si prečítam… a následne mi napríklad príde správa od známeho či neznámeho, ako potreboval niečo také počuť, vidieť, že ho to pohlo k dlho odkladanej veci alebo mu to rozšírilo obzor. Tak ako nestačí len o dobrých veciach, skutkoch vedieť, ale treba aj konať, tak je potrebné tiež hovoriť o tom s pokorou ďalej. Naše činy tak nadobudnú ďalší rozmer.

Využívajme čas, dary a príležitosti, ktoré máme. Aby sme obohacovali tento svet a ľudí okolo nás tým, čo z nás bude vyžarovať. A aby sme za sebou nechali dobrú stopu. Neodkladajme na neskôr čokoľvek dobré, čo môžeme urobiť pre seba alebo pre druhých.

,,Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý – tak ako sa darí tvojej duši.” (3 Jn 1, 2)

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00