Iba muž dokáže milovať svoju manželku

Iba muž dokáže milovať svoju manželku
Čo je najväčšia výzva v živote muža? Azda vyhrať ťažký zápas, zabehnúť maratón, uloviť divoké zviera, vyliezť na horu, postaviť dom či zarobiť milión? Najväčšiu výzvu v živote pre nás, mužov, prináša Božie slovo: „Muži, milujte manželky ako Kristus!“

Pred týždňom sme si povedali, že Boh ťa nečiní zodpovedným za spokojnosť tvojej manželky, ale za to, či ju miluješ.

Dnes si potrebujeme uvedomiť, komu je táto výzva určená. Milovať svoju manželku ako Kristus totiž nedokáže hocikto. Nemôže to byť niekto, kto nepozná svoju identitu, kto nevie, kým je. Musí to byť muž. MUŽI, milujte svoje manželky!“

Neviem, aké máte predstavy o manželstve a vôbec o živote, ale pre Ježišových nasledovníkov platia jasné normy: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 9, 34-35)

Stratiť svoj život. Mnoho mužov sa zľakne, keď im postupne dôjde, že v manželstve a v rodine naozaj strácajú „svoj život“. Vtedy nastáva chvíľa rozhodnutia. Mali to vlastne urobiť už pri sobáši, ale viete, sme takí naivní. Manžel a otec rodiny sa musí rozhodnúť, či sa pokúsi ten „svoj život“ ešte nejako zachrániť, alebo sa ho rozhodne dobrovoľne stratiť pre Krista a jeho evanjelium. To znamená, že sa dáva naplno k dispozícii Kristovi. Chce byť ako on, chce milovať ako on. Svätý Pavol to formuluje takto: Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 2, 20a)

Takéto rozhodnutie chce chlapa. Muža, ktorý sa nezľakne smrti. Robí to v dôvere v Ježiša Krista: Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.“ (Gal 2, 20b) Potrebuje vieru, t. j. vnútorné presvedčenie, a skúsenosť, že Kristus ho miluje a stratil pre neho svoj život.

Muž s takouto skúsenosťou vie, že Ježišove slová sú pravdivé: Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.“ (Jn 12, 24-25) Len takto rozhodnutý chlap je pripravený čeliť výzve milovať svoju manželku ako Kristus.

Byť mužom nevyplýva automaticky z toho, že máte v občianskom uvedené „Pohlavie/Sex: M“ a že viete cikať postojačky. Byť mužom je voľba a záväzok. Podobne ako byť vojakom. Vojakom sa stávate, až keď absolvujete výcvik a zložíte prísahu.

Slávnostne prisahám, že budem verný Slovenskej republike. Sľubujem, že budem zodpovedne plniť úlohy, ktoré ozbrojeným silám vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov, zákonov, a budem vykonávať vojenské rozkazy. Budem čestným, statočným a disciplinovaným vojakom. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc. Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám!“

Môžeme tu nájsť niekoľko vlastností, ktoré robia vojaka vojakom, ale aj muža mužom. Tento článok má len veľmi obmedzený rozsah, takže budem stručný. Plnohodnotný opis vlastností ženatého muža si môžete prečítať v mojej najnovšej knihe Muži, milujte svoje manželky / Ako dosiahnuť, aby bola vaša manželka spokojná, ktorá vyjde v novembri a čoskoro si ju budete môcť objednať.

Vojak (a ani muž) nesľubuje, že bude nejaký neporaziteľný Rambo, že vždy zvíťazí, vždy trafí, vždy prežije. Sľubuje niečo iné:

  • Byť verný,
  • byť zodpovedný,
  • byť poslušný a ochotný podriadiť sa,
  • byť čestný,
  • byť statočný,
  • byť disciplinovaný,
  • byť pripravený ochraňovať Slovensko (svoju manželku a svoju rodinu),
  • byť pripravený nasadiť pre lásku k vlasti (k manželke) všetky svoje sily i svoj život.

Ako povedal jeden vojenský stratég: „Zbrane sú dôležité, ale výcvik je rozhodujúci.“ Mnohí muži zlyhávajú v manželskej láske nie preto, že by nemali dobré „zbrane“. Môžu byť pekní, šikovní, sexuálne zdatní, dokonca aj romantickí. Zlyhávajú preto, lebo im chýba „výcvik“. Nedokážu byť verní, sú nezodpovední, svojvoľní, chýba im zmysel pre česť a statočnosť. Sú nedisciplinovaní a nie sú ochotní nasadiť z lásky k svojej manželke a rodine všetky svoje sily a svoj život.

Nemôžeš sa rozhodnúť, akú budeš mať výšku postavy či vzhľad tváre. Môžeš sa však rozhodnúť, či chceš byť verným, zodpovedným, poslušným, čestným, statočným a disciplinovaným mužom, ktorý bude ochotný žiť alebo aj zomrieť pre svoju manželku a pre svoju rodinu. Z lásky.

S týmito vlastnosťami sa človek automaticky nerodí. Získavame ich výchovou. Muž, ktorý nebol tak vychovávaný v detstve, môže tieto vlastnosti získať aj v dospelosti. Od mužov, ktorí ich sami majú. Teda od statočných, čestných, verných a disciplinovaných chlapov. Musí byť však ochotný absolvovať „výcvik“ a podriadiť sa.

Vojaci pokladajú za česť, ak sa môžu stať členmi elitných jednotiek. Ich výber a výcvik je síce aj extrémne fyzicky náročný, ale podstata je niekde inde. Hovoria o tom aj ich heslá. Napríklad motto námornej pechoty USA znie semper fidelis“, čo v preklade znamená vždy verný“. Alebo britská SAS hovorí who dares, wins“, čiže kto sa odváži, vyhráva“.

Byť mužom je privilégium. Nie každý, kto sa narodil ako chlapec, sa stane mužom. Je to náročné a veľa to stojí. Ale výzva milovať svoje manželky ako Kristus je adresovaná práve mužom.

Nebojíme sa liezť na skaly, bežať o život, narábať so zbraňou či dynamicky jazdiť na aute. Dobrodružstvo a nebezpečenstvo máme ako muži v krvi. Tak sa nebojme stratiť svoj život tým, že budeme milovať svoje manželky ako Kristus. To je totiž to najväčšie dobrodružstvo a tá najväčšia výzva!

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00