Láska k manželke – viete, ako na to?

Láska k manželke – viete, ako na to?
Ak chcete byť v niečom úspešný, potrebujete poznať ten správny know-how. Po slovensky, potrebujete vedieť, ako na to. Čo sa týka lásky, a to aj tej manželskej, takýto „nouhau“ ponúka svätý Pavol vo svojom Hymne na lásku.

Pavol píše, aká pravá láska v skutočnosti je, ale aj to, aká nie je:

 

„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.“ (1 Kor 13, 4-8)

 

Ja sa venujem tomuto biblickému manuálu k manželskej láske vo svojej najnovšej knihe Muži, milujte svoje manželky na viacerých stranách. Formát tohto článku je však podstatne kratší, takže vám ponúkam len malú ochutnávku. Verím, že aj tá vo vás vzbudí chuť milovať.

 

Láska k manželke – viete, ako na to?

 

Láska je trpezlivá

Zistíte to ľahko: Ak to nie je trpezlivé, tak to nie je láska. Trpezlivosť je v manželstve absolútne kľúčová. Manželstvo nie je šprint, ale maratón. Treba naň celý život. Nedá sa to vybaviť za pár týždňov ani za rok, za dva. Ako mi povedala moja neuveriteľne múdra manželka po dvoch rokoch nášho spoločného života: „Ešte len dva roky, a ty už chceš zázraky?!“

 

Láska je dobrotivá

Ak chceš milovať svoju manželku, musíš byť na ňu dobrý. A naopak, nesmieš byť na ňu zlý, nepríjemný, neláskavý. Svätý Pavol zhŕňa výzvu ku kresťanským mužom do jednej jedinej vety: Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!“ (Kol 3, 19)

Druhá časť vety znie v ekumenickom preklade „a nesprávajte sa k nim drsne“. Ak chceš, aby tvoja manželka prežívala, že ju miluješ, cestou k tomu je určite jej skúsenosť: „Ty si na mňa vždy taký dobrý!“

 

Nezávidí

Láska nezávidí. Láska dopraje. Špeciálne manželke. Milujúci manžel sa úprimne teší z dobra svojej manželky, z celého srdca jej ho dopraje. Ak vaša manželka zažíva vašu radosť a dobroprajnosť, vie, že ju milujete.

Nešetrite na svojej manželke! V rámci vašich možností jej doprajte a tešte sa s ňou, keď si niečo kúpi. Hlavne sa netvárte ako na pohrebe! Aj Boh miluje veselého darcu. Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať“ (porov. 2 Kor 9, 6-7).

 

Láska k manželke – viete, ako na to?

 

Nevypína sa, nevystatuje sa

Nevystatujte sa pred svojou ženou, nesnažte sa na ňu zapôsobiť a získať od nej uistenie o svojej mužskosti. Zaujímajte sa radšej o ňu, pýtajte sa na jej pocity a prežívanie. A počúvajte ju. To je jeden z najväčších prejavov lásky, ktorý môže manžel manželke preukázať.

Že s ňou bude hovoriť o nej a nielen o sebe a o svojej práci alebo o rodinných financiách. Bude si ju všímať, ocení ju, pochváli a poďakuje. Keď ste spolu v spoločnosti, nehovorte veľa o sebe, ale pochváľte svoju manželku, vyzdvihnete jej hodnotu a oceňte to, čo robí.

 

Nie je nehanebná

Milovať svoju manželku opravdivo znamená milovať ju čisto. Čistota nie je asexuálnosť, čistota nie je frigidita, čistota je prežívanie sexuality naplno v súlade s Božím plánom a s dôstojnosťou človeka. Môžeš byť vášnivý, môžeš byť kreatívny, ale ak svoju manželku naozaj miluješ, nemôžeš byť vulgárny, násilný, necitlivý, nesmieš ju ponižovať a využívať. Ľudia boli stvorení na to, aby boli milovaní, a veci boli stvorené na to, aby sa používali. Spôsobujeme veľa bolesti a zmätku, keď veci milujeme a ľudí používame. Nepoužívaj svoju manželku. Miluj ju.

 

Nie je sebecká

Sebci sú egocentrici, teda ľudia, ktorí sa točia len okolo seba, považujú sa za stred všetkého. Niektoré preklady hovoria, že láska nehľadá svoj prospech“, že láska nehľadá vlastný záujem“. Milujúci manžel berie ohľad na záujmy a prospech svojej manželky rovnako ako na tie svoje. A v prípade potreby je kvôli manželke ochotný zriecť sa svojich záujmov a svojho prospechu. V prvom rade však musí manželkine záujmy poznať.

 

Láska k manželke – viete, ako na to?

 

Nerozčuľuje sa

Ak sa budete stále nad svojou manželkou rozhorčovať, vaša manželka sa nebude cítiť milovaná. Inšpirujte sa Božou láskou: Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa nehnevá naveky.

Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí.“ (Ž 103, 8-10) Buďte teda k svojej manželke milosrdný, zhovievavý a nesmierne dobrotivý. Nevyčítajte jej ustavične jej chyby ani sa na ňu dlho a často nehnevajte. Odpúšťajte jej a proste ju o odpustenie. A už vôbec sa jej neodplácajte.

 

Nemyslí na zlé

Láska nemyslí na zlé, lebo láska myslí na dobré. Nemôžete milovať svoju manželku, ak vašu myseľ napĺňajú negatívne myšlienky. Slovenský ekumenicky preklad znie: (láska) nepočíta krivdy“. Ak namiesto vďačnosti za to, čo je vo vašom manželstve dobré, počítate krivdy, nedokážete svoju manželku naplno milovať. Preto ju nerozvážne neposudzujte, ale usilujte sa zmýšľať o nej priaznivo.

 

Neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy

Žena, ktorá je milovaná, je radostná žena. Manžel potrebuje vedieť, čo jeho manželku teší, z čoho sa raduje. Nesmie to byť však na úkor pravdy. To by bola falošná láska. Pravda musí byť vždy spojená s láskou.

 

Láska k manželke – viete, ako na to?

 

Všetko znáša

Nakoniec Pavol pristupuje k akémusi resumé, pričom štyrikrát používa slovo „všetko“. Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. „Všetko“ je silné slovo. Ale v prípade lásky je použité oprávnene. Jedno z najškaredších slov, ktoré môže manžel povedať manželke, je: „Neznášam ťa!“ Aby sme sa dokázali navzájom znášať v láske a zachovať jednotu, potrebujeme podľa Písma pokoru, miernosť a milosrdenstvo.

 

Všetko verí

Láska je nerozlučne spojená s vierou a dôverou. Láska verí. Ak chceme milovať, potrebujeme veriť Bohu a veriť si navzájom. Dôvera je veľký prejav lásky. Bezdôvodná nedôvera je prejav nelásky.

Žiarlivosť je prejavom vlastníckeho postoja voči manželskému partnerovi. Výraz „moja manželka“ neznamená, že si môžem manželku privlastňovať. To „moja“ označuje, že je to jediná žena, na ktorú mám zamerať svoju lásku v celej jej celistvosti; jediná žena, ktorú mám milovať ako manžel manželku.

 

Všetko dúfa

Skutočná láska nikdy neprestáva dúfať. Nech je akokoľvek, očakáva príchod dobrých vecí a zmenu k lepšiemu. Nádej nám dáva silu byť pozitívne naladený, stále vidieť zmysel v investovaní do nášho manželského vzťahu, nebáť sa, nevzdávať sa a s istotou očakávať dobré. Nádej nie je pasívna, nie je to čakanie, že sa zmení niečo samo od seba. Naopak, dáva chuť aktívne pracovať na našom vzťahu a našom manželstve.

 

Láska k manželke – viete, ako na to?

 

Všetko vydrží

Len láska vydrží všetko. Len láska agape. Niektoré preklady uvádzajú, že láska všetko nesie trpezlivo“, respektíve všetko pretrpí“. Trpezlivosť. Nič iné, len svätá trpezlivosť. Ježiš nepovedal, že spasení budú tí, ktorí mali najviac nadšenia a horlivosti. Hovorí, že „v mnohých vychladne láska. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený“ (porov. Mt 24, 12-13).

Kto vytrvá v láske do konca. Aj v manželstve. Koniec dobrý, všetko dobré. Ak to teda ešte nie je dobré, tak to asi ešte nie je koniec. Láska všetko vydrží. S pomocou Božou vydržte v láske do konca aj vy!

 

Láska nikdy nezanikne

Len o takejto láske platí prísľub večnosti, že láska nikdy nezanikne“, že takáto láska nikdy neprestáva“. Neprestáva, lebo je takáto. Neprestáva, aby mohla byť takáto. Treba na to celý život.

 

Svätý Pavol napísal Hymnus na lásku. Pre nás mužov je veľkou výzvou milovať naše manželky tak, aby mohli napísať Hymnus na lásku svojho manžela:

 

„Môj manžel je trpezlivý, môj manžel je dobrotivý. Nezávidí mi, nevypína sa nado mnou, nevystatuje sa, nespráva sa ku mne neslušne. Môj manžel nie je sebec, veľmi mu na mne záleží, nerozhorčuje sa nado mnou, nezmýšľa o mne zle. Spôsobuje mi veľa radosti, ale zároveň je vždy ku mne úprimný. Znáša ma takú, aká som, dôveruje mi a nikdy nestráca nádej ohľadom nášho manželstva. Je neuveriteľné, čo všetko môj manžel z lásky ku mne vydrží. Jeho láska ku mne nikdy neprestáva.“

 

* * *

 

Knihu Muži, milujte svoje manželky si môžete objednať v našom obchode.

 

Hodnotné knihy pre manželov nájdete v našom eshope.

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00