Mesačný dotazník: Sexualita, pornografia a sexuálna výchova (u našich čitateľov)

Mesačný dotazník: Sexualita, pornografia a sexuálna výchova (u našich čitateľov)

V júnovom dotazníku sme sa zaujímali o to, aký pohľad máte na sexuálnu výchovu. Kto by mal s vašimi deťmi hovoriť o sexe? Aj na túto otázku nám v dotazníku odpovedalo 291 respondentov (76 mužov, 215 žien). Poďte sa s nami pozrieť na ich odpovede.

Názory na sexuálnu výchovu rozdeľujú spoločnosť. V minulosti sa o sexualite v kresťanských kruhoch veľa nehovorilo, revolúciu v tejto oblasti urobil Ján Pavol II. svojou Teológiou tela. Na otázky v našom dotazníku odpovedali ľudia rôznych vekových kategórií. Najväčšie zastúpenie mal vek 31 – 40 rokov (až 37,1 %), druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili ľudia vo veku 41 – 50 rokov 31,3 %, medzi 21 – 30 rokov ich bolo 12 %, vo veku 51 – 60 rokov 10,3 %, a nad 60 rokov 9,3 %.

Mesačný dotazník: Sexualita, pornografia a sexuálna výchova (u našich čitateľov)

O sexe sa väčšina opýtaných (38,4 %) dozvedela vo veku 12 – 15 rokov. Vek 10 – 12 rokov označilo 31,8 %. Ďalšiu skupinu (14,2 %) tvoril vek 6 – 10 rokov, 11,4 % respondentov sa o sexualite dozvedelo medzi 15. – 17. rokom a 4,2 % až po 17. roku života.

Mesačný dotazník: Sexualita, pornografia a sexuálna výchova (u našich čitateľov)

Takmer polovica respondentov (49,7 %) sa o sexualite dozvedela od kamarátov alebo spolužiakov. 12,4 % z televízie, 12,1 % z časopisov, iba 8,6 % sa o sexualite dozvedelo od rodičov, 3,1 % od súrodenca. Ako iný spôsob spomínali hodiny biológie, knihy…

Mesačný dotazník: Sexualita, pornografia a sexuálna výchova (u našich čitateľov)

Sexualitu vnímalo 16,7 % ako niečo pekné, 47,5 % skôr pozitívne. Negatívny pocit zo sexuality malo 35,8 %.

Mesačný dotazník: Sexualita, pornografia a sexuálna výchova (u našich čitateľov)

To, že sexualita bola v rodinách tabu, potvrdili aj odpovede z nášho dotazníka. Vyše 70 % opýtaných uviedlo, že sa u nich doma o sexualite nehovorilo. 22,3 % respondentov uviedlo, že síce sa doma o sexe rozprávalo, ale iba veľmi opatrne. Otvorene a s úctou sa hovorilo o týchto témach iba v 2,4 % domácností. 3,8 % uviedlo, že o sexe sa u nich hovorilo skôr vulgárnym štýlom.

Obzvlášť zaujímavá bola odpoveď: Áno, otvorene, ale s pachuťou zákazov, príkazov, maminých zranení v tejto oblasti, ako o povinnosti, ktorá patrí k životu. Aj táto reakcia dokazuje, ako veľmi my rodičia ovplyvňujeme vnímanie sexuality našich detí. A je smutné, keď im nevieme odkomunikovať krásu a hĺbku sexuality.

Mesačný dotazník: Sexualita, pornografia a sexuálna výchova (u našich čitateľov)

Ak by ste si mohli vybrať spôsob, ako by ste sa ako dieťa dozvedeli o sexualite? Na túto otázku väčšina (až 80,6 %) odpovedala, že by si vybrala rozhovor s rodičmi. 4,2 % si vybrala kamarátov, 3,5 % súrodencov, 2,8 % z časopisov. Ako iné možnosti uvádzali: od animátorov, z dobrých článkov, kvalitnej knihy.

Mesačný dotazník: Sexualita, pornografia a sexuálna výchova (u našich čitateľov)

Ako by ste opísali sex dvoma slovami? Vyberáme pre vás niektoré zaujímavé, alebo často sa opakujúce: intímne spojenie, Boží dar, jedno telo, radosť a darovanie sa, zdieľanie lásky, súhra duší, manželská záležitosť.

PORNOGRAFIA

Väčšina (takmer 96 %) vníma negatívny vplyv pornografie na človeka. 4 % opýtaných vnímajú pornografiu negatívne v prípade maloletých, ale v u dospelých ako niečo normálne. Pornografiu pre maloletých nevníma pozitívne nikto.

V akom veku prišli naši respondenti do kontaktu s pornografiou vo forme obrázkov? Najčastejšia odpoveď bola vo veku 13 – 14 rokov, označilo ju 18,1 %.
16,7 % uviedlo, že nemá osobnú skúsenosť s pornografiou vo forme obrázkov.

Až 36 % sa stretlo s takouto pornografiou po tom, ako im ju ukázali kamaráti alebo spolužiaci. Takýto obsah pri prezeraní internetu vyskočil u 21,3 % respondentov. Až 12,5 % malo doma pornografické časopisy.

Mesačný dotazník: Sexualita, pornografia a sexuálna výchova (u našich čitateľov)

Vrátili sa neskôr k pornografickému obsahu? Viac ako polovica (54,2 %) sa už k takémuto obsahu nevrátila, občasne sa vrátilo 22,4 %. Až 17 % sa priznalo, že sa jednu dobu vracalo k pornografii pravidelne a 6,1 % sa k nemu vracia doteraz, napriek tomu, že sa to snaží nerobiť.

Mesačný dotazník: Sexualita, pornografia a sexuálna výchova (u našich čitateľov)

Pýtali sme sa aj to, v akom veku sa stretli s pornografiou vo forme videí. Viac ako 26 % nemá osobnú skúsenosť s takýmito videami. Až v dospelosti sa s pornografiou stretlo 36,7 %. Vo veku 17 – 18 rokov 10,5 %, v 15. – 16. rokoch 9,8 %, 13 – 14 rokov malo 11,2 %.

Mesačný dotazník: Sexualita, pornografia a sexuálna výchova (u našich čitateľov)

K pornografickým videám sa už nevrátilo 53,1 %. Občas sa k nemu vrátilo 20,9 %, pravidelne sa k nemu vracalo 19,1 %. Aj napriek tomu, že sa to snaží nerobiť, sa k takémuto obsahu vracia 6,5 % opýtaných. Jeden respondent uviedol, že sa stále k takému obsahu vracia a nevidí na tom nič zlé.

Mesačný dotazník: Sexualita, pornografia a sexuálna výchova (u našich čitateľov)

SEXUÁLNA VÝCHOVA

Plánujete hovoriť so svojimi deťmi otvorene o sexe? Takmer 50 % sa plánuje rozprávať so svojimi deťmi o sexe otvorene, 39 % sa s deťmi o sexualite už dnes rozpráva otvorene. 8 % respondentov sa o tejto téme bojí s deťmi hovoriť a radšej by to nechali na odborníkov. Hovoriť o sexe nepovažuje za dôležité 3,6 % opýtaných.

Mesačný dotazník: Sexualita, pornografia a sexuálna výchova (u našich čitateľov)

Respondentov, ktorí už s deťmi hovorili o sexe, sme sa pýtali, aké mali pri tom pocity:

So mnou sa rodičia o sexe nerozprávali, a preto mám aj ja problém, strach, hovoriť s deťmi na túto tému. Ale snažím sa.

Deti veľmi nechceli komunikovať o tejto sfére, nechceli sa otvoriť. Tak som im nechal aj odbornú literatúru na samoštúdium.

Máme deti vo veku 3 – 18 rokov, takže tých diskusií bolo veľa. Vždy vnútorne poprosím Ducha Svätého, aby mi pomohol spoznať potrebu aj rozsah, ktorý je pre deti vhodný. Rozpravám sa s nimi, kým chcú. Často ma však zastavia… že nemusím ísť ďalej…

V blízkosti, úprimnosti, úcte a dôvere. Rozprávalo sa dobre, pretože sa radi spolu rozprávame vo dvojici, o hocičom. Odpovedala som na otázky, prečítali sme spolu knihu. A pokračujeme v téme, kedykoľvek sa vyžaduje, potrebuje.

Veľmi spontánne a nenútene, ako úžasné odhaľovanie toho najväčšieho tajomstva života. Deti to veľmi zaujímalo.

Slobodne, trochu rozpačito zo začiatku, ale bolo to fajn.

Veľmi neisto, deti reagovali skôr vyhýbavo Zatiaľ len o tom, ako prichádzajú na svet bábätká (pri čakaní ďalšieho súrodenca), takže veľmi jednoducho, deti mali do 5 rokov vtedy… Pripravujem sa na vyšší level, dcéra má už 11, zatiaľ s ďalšími otázkami neprišla, tak už sa chystám prísť s tou témou ja, menštruáciu máme už prebranú.

Názory na to, v akom veku by sa malo hovoriť s deťmi o sexualite, sa tiež rôznia. Najviac respondentov (až 31 %) si myslí, že ideálny vek je medzi 6 – 10 rokov, druhou najčastejšou odpoveďou s 28,3 % bolo 11 – 13. Presne 20 % odpovedalo, že ideálne je, keď sa deti samé začnú pýtať. Vek 14 – 17 rokov považuje za ideálny na rozhovor o sexe 9,3 %. O sexualite sa so svojimi deťmi neplánuje rozprávať 11,4 %.

Mesačný dotazník: Sexualita, pornografia a sexuálna výchova (u našich čitateľov)

Chceli by ste sexuálnu výuku na škole? Ak by bola v súlade s vierou, 76,4 % by bolo za to, aby sa vyučovala aj na školách. Necelých 5 % si myslí, že hocijaká sexuálna výchova je lepšia ako žiadna. O sexe sa nerozpráva – takýto názor zastáva 8,3 % našich respondentov. K tejto otázke sa nevedelo vyjadriť viac ako 10 %.

Mesačný dotazník: Sexualita, pornografia a sexuálna výchova (u našich čitateľov)

Čo by naši respondenti radi dodali na túto tému? Vyberáme pre vás zopár odpovedí:

Rodičia si ani neuvedomujú, ako nevedomky svojim deťom ubližujú tým, že sa ich snažia „chrániť“ predovšetkým pred vecami týkajúcimi sa sexu. Z vlastnej skúsenosti viem, že ak sa stalo to, že v TV išla nejaká nevhodná scéna, moja mama to okamžite prepla so slovami „fuj, škaredé…“ Vo mne to zostalo až dodnes. Mala som problém sa s tým vnútorne vysporiadať. Alebo keď mi začali rásť prsia. Netušila som, čo sa to so mnou deje, prečo ma bolí hrudník. Myslela som si, že som chorá. Prvá menštruácia bol maximálny šok. Skúste si predstaviť, keď v 11. nájdete (nijako nepoučená) na gaťkách veľa krvi. Mladé dievča, v takom veku, netuší čo sa to deje, prečo sa to deje a čo má s tým robiť a nevie, koho sa má na to opýtať. V školách (nehovorím len o ZŠ, ale najmä o SŠ) sa tejto téme taktiež veľmi radi vyhýbajú so slovami,, aj tak už všetko o tom viete“. Neuvedomujú si však, že málokto túto tému doma s rodičmi rozoberal. A potom nezostáva nič iné, len hľadať odpovede na internete a porno stránkach. Dovolím si povedať, že najmä „vďaka“ nim sa aspoň dozvedia, ako to reálne funguje a že deti nenosí bocian… Tieto témy beriem vždy citlivo a pritom by som to tak rada niekedy „vykričala“ všetkým rodičom, aby to vedeli a nerobili stále tie isté chyby.

Ocenila by som skôr vzťahovú výchovu detí k vzájomnej úcte voči druhému pohlaviu a vzdialenú prípravu na manželstvo. Ak sa tejto téme budú chcieť v škole vyhýbať, obávam sa, že prvý kontakt bude potom u mnohých detí skreslený len cez rovesníkov a náhodné videá na internete…

Je potrebné ukázať a hovoriť deťom a mladým, že sexualita je dôležitá, krásna a vedie k slobode, keď sa k nej pristupuje s rešpektom a dodržiavajú sa zákonitosti, ktoré do nás vložil Boh Stvoriteľ, aby sme boli šťastní.

Najprv by sa mali vzdelávať rodičia, ako túto „náuku“ odovzdávať svojim deťom.

Nebojme sa toho. Mlčaním to nezlepšíme.

Názorov na sexuálnu výchovu je mnoho, ako ukázal aj náš dotazník. V tejto oblasti často uveríme klamstvám, lebo nám nikto nepovedal pravdu. Nedovoľme, aby raz naše deti povedali túto vetu, s ktorou sa s nami podelila jedna z respondentiek: „Veľmi si prajem, aby sa so mnou niekto o sexualite bol rozprával. Nebola by som v živote urobila toľko chýb.“ Hovorme s našimi deťmi o sexualite s úctou a otvorene, aby aj ony vnímali svoju sexualitu ako dar od Boha.

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00