Muži, milujte!

Muži, milujte!
V Novom zákone nenájdete ani jednu výzvu adresovanú ženám, aby milovali svojich manželov. Pre ženy je to totiž samozrejmosť. Je to môj muž, tak ho milujem. A basta. Ale pre nás mužov to samozrejmosť nie je. My to potrebujeme jasne počuť. Preto hovorí Boh mužom: „Milujte svoje manželky!“ A ženám zas: „Ctite si svojich mužov!“

Božie slovo vyzýva mužov k láske a ženy k úcte. Teda presne k tomu, k čomu potrebujú povzbudiť. Pre muža je ľahšie pochopiteľná úcta a česť, pre ženu zasa láska. Obaja sme si však sľubovali pri sobáši aj lásku, aj úctu: „Budem ťa milovať a ctiť…“

Poznám veľa žien, ktoré preukazujú svojmu manželovi a svojej rodine veľké služby a prinášajú mnoho obiet, ale nesprávajú sa k svojmu mužovi (a ani k svojim deťom) úctivo.

Rovnako poznám veľmi veľa mužov, ktorí síce tvrdo drú v práci, snažia sa pokryť potreby rodiny, ale ich manželky sa necítia milované. Som presvedčený, že práve týmto mužom Boh adresuje svoje povzbudenie: „Milujte svoje manželky!“ Boh chce, aby si miloval svoju manželku a aby sa tvoja manželka cítila milovaná. To je Božia vôľa pre teba a pre tvoju manželku.

 

Láska. Krásne a dôležité slovo. Ľudia si však pod ním predstavujú veľmi rôzne veci. Biblia je v tomto jednoznačná. Slovo, ktorému dáva prednosť, keď hovorí o láske, je grécke slovo ἀγάπη – agape. Keď hovorí, že Boh je láska“ (1 Jn 4, 8), hovorí, že Boh je agape. Keď tvrdí, že láska nikdy nezanikne“ (1 Kor 4, 8), platí to o láske agape: len agape nikdy nezanikne.

Iné grécke slovo, veľmi často prekladané ako láska, je eros, po latinsky amor. Toto slovo majú najčastejšie na mysli básnici a skladatelia, keď píšu o láske. Eros, od ktorého pochádza aj slovo erotika, označuje prirodzenú lásku, napätie a príťažlivosť medzi mužom a ženou. Bolo to aj meno starogréckeho boha lásky, Eros. My však nepotrebujeme žiadnu mytológiu, žiadnych pohanských bohov, ale živého a pravého Boha, ktorý je jedinou skutočnou Láskou a od ktorého každá skutočná láska pochádza.

Vo vzťahu muža a ženy zohráva eros dôležitú úlohu. Aj eros pochádza od Boha. Práve o tejto láske hovorí napríklad biblická kniha Pieseň piesní. Pápež Benedikt hovorí, že agapeeros nemožno od seba oddeliť a že Boh nás miluje láskou agape i láskou eros! Miluje nás totiž nezištne a bezpodmienečne (agape), ale zároveň po nás vášnivo túži (eros).

 

Keď Božie slovo vyzýva mužov, aby milovali svoje ženy, používa výraz agape. Príťažlivosť, vzrušenie, sympatiu či náklonnosť nemožno prikázať. Nemožno sa pre ne rozhodnúť. Vznikajú a prichádzajú spontánne. Sú krásne a tiež pochádzajú od Boha, ale nedá sa na nich postaviť celoživotný vzťah, nedá sa na nich postaviť manželstvo.

Boh ti prikazuje, aby si miloval svoju manželku ako on. Láskou agape. Boh vie, že láska agape je základ, na ktorom sa dá vystavať celoživotný manželský vzťah. Agape nikdy nezanikne. Vzrušenie môže pominúť, city sú nestále, romantika prchavá. Ale ak sa sústredíme na zachovanie agape, na jej základe sa dá vždy obnoviť erotika aj romantika. Agape je ako pahreba, eros je ako plameň. Ak udržiavate pahrebu, vždy, keď na ňu priložíte, pomerne rýchlo vzbĺkne plameň. Ak sa však sústredíte iba na veľký plameň, veľmi ľahko sa môže stať, že ani nezbadáte a zostane vám iba kôpka studeného popola.

Agape je Božia láska, ktorá môže byť v tebe a ktorou potom budeš môcť milovať svoju manželku. Láska bez podmienok a bez výčitiek.

 

Skús sa zamyslieť. Prečo ťa Boh miluje? Azda preto, že si dobrý? Alebo skôr preto, lebo je dobrý on? Dôvod jeho lásky nie je v tebe, ale v ňom. Miluje ťa takého, aký si. Aj keď nie si dobrý. Lebo on je láska.

Ak máš teda milovať svoju manželku ako Kristus, je to azda preto, že ona je taká dobrá? Alebo skôr preto, že dobrým chceš byť ty, čo znamená, že chceš dovoliť dobrému Bohu, aby naplnil tvoje srdce?

Dôvod, prečo má muž milovať svoju ženu, spočíva v ňom, nie v nej! Väčšina mužov to, bohužiaľ, nechápe. Zamilujú sa do svojej nastávajúcej, lebo v nej vidia veľké dobro pre seba. A majú pravdu. Žena je pre muža veľké dobro a veľké požehnanie. Mýlia sa však v tom, že toto by malo byť dôvodom, prečo ju milujú. To, že je pre nich veľkým dobrom. To, že je dobrá. Nie! Dôvodom lásky k manželke sa má stať Dobro, ktoré je v nich. Milujem ju, lebo chcem byť dobrým. Lebo som dovolil Dobrému vo mne, aby ju miloval cezo mňa.

 

Ak postupom času muž začne tvrdiť, že už nemôže milovať svoju manželku, lebo „ona už nie je taká dobrá“, tak zavádza. Jej „dobrota“ s tým nemá nič spoločné. Problémom je, že to on už k nej nechce byť dobrý. Že v jeho vnútri chýba Dobro, dobrý Boh, ktorý je Láska. Ak nemiluješ svoju manželku, nie je to preto, že by ona nebola dobrá, ale preto, že ty už nechceš byť k nej dobrý. Chceš dobro prijímať, ale nechceš dobro dávať.

My, kresťania, Božie milované deti, veríme, že blaženejšie je dávať, ako prijímať“ (porov. Sk 20, 35). A my už sme dostali! Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života.“ (Lk 16, 25) Preto nás môže Ježiš vyzývať: Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ (Mt 10, 8) My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ (1 Jn 4, 19) Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.“ (1 Jn 4, 11)

Boh ťa miluje. Pretože je dobrý. Aj ty máš milovať svoju manželku. Pretože si túto Božiu dobrotu prijal. Nie preto, že tvoja manželka je dosť dobrá. Preto, že chceš byť k nej dobrý ty.

 

* * *

 

Tento text nájdete v plnom znení v najnovšej knihe Richarda Vašečku Muži, milujte svoje manželky / Ako dosiahnuť, aby bola vaša žena spokojná. Kniha vyjde v polovici novembra, ale už teraz si ju môžete objednať v predpredaji.

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00