Na Godzone konferencií 2024 vystúpia apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli a otec Patrick Gonyeau z Encounter Ministries (USA) 

Na Godzone konferencií 2024 vystúpia apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli a otec Patrick Gonyeau z Encounter Ministries (USA) 

17. – 18. mája 2024 sa v Športovej hale Dukla v Banskej Bystrici uskutoční už trinásta Godzone konferencia s podtitulom SPOLU. Hlavnými hosťami budú katolícky kňaz otec Patrick Gonyeau zo Spojených štátov amerických a apoštolský nuncius na Slovensku, Mons. Nicola Girasoli. 

Godzone konferencia je dvojdňové stretnutie plné chvál, modlitieb, inšpiratívnych prednášok, aktivít, stretnutí, rozhovorov a zábavy. Je určená pre všetkých, ktorí chcú načerpať, rásť alebo vstúpiť do novej úrovne vzťahu s Ježišom. Každý rok sa na nej stretávajú všetky generácie, od detí, cez teenagerov, študentov a mladé rodiny až po seniorov. 

Na Godzone konferencií 2024 vystúpia apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli a otec Patrick Gonyeau z Encounter Ministries (USA) 

Účastníci sa môžu tešiť na chvály, svätú omšu, známe kapely a rečníkov, diskusie, modlitby, mimo-pódiové aktivity a mnoho ďalšieho. Konferencia nadväzuje na myšlienky Godzonetour, jej cieľom je spolu sa modliť, rásť vo viere a spoločne vstúpiť do hĺbky Božej prítomnosti. 

“Vo svete plnom samoty, rozdelenia a individualizmu je veľmi silné a vzácne keď sme spolu. Spolu ako priatelia, spolu ako bratia a sestry. Spolu ako učeníci, ktorí boli zhromaždení na jednom mieste, keď na nich zostúpil Duch Svätý. Spolu ako generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo,” hovorí Ján Hudáček z projektu Godzone. 

Účinkujúci

Na konferencii účastníci zažijú atmosféru spoločenstva a jednoty. V spoločnej modlitbe budú účastníkov viesť známe kresťanské kapely, ako napríklad ESPÉ, Timothy, Godzone Worship, Alive či Augustín & PuerDei. Okrem kresťanskej a chválovej hudby si môžu účastníci vypočuť známych rečníkov zo Slovenska i zahraničia.

Hlavným hosťom Godzone konferencie 2024 bude otec Patrick Gonyeau. Ten je súčasťou Encounter Ministries – katolíckej komunity z Michiganu (USA), ktorej túžbou je vidieť, ako sa Duch Svätý a jeho moc prejavujú vo svete. Ich misiou je pripravovať, vyučovať a aktivizovať veriacich, aby vstupovali do nadprirodzeného života s Duchom Svätým a tým prejavovali Božiu lásku ľuďom okolo nich. 

Otec Patrick je  správcom farnosti v katolíckom kostole Corpus Christi v Detroite.  Okrem toho vyučuje na Encounter School of Ministry v Brightone a prednáša na rôznych podujatiach na národnej i medzinárodnej úrovni. 

Ďalším významným hosťom Godzone konferencie bude apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli. Medzi rečníkmi sa objavia aj známe slovenské mená, ako sr. Timotea Šebeňová, Július Slovák či otec Jozef Mihok. 

Na Godzone konferencií 2024 vystúpia apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli a otec Patrick Gonyeau z Encounter Ministries (USA) 

Detská konferencia

Aj tento rok organizátori mysleli na detský program a ako súčasť konferencie organizujú aj Detskú konferenciu, ktorej sa môžu zúčastniť deti od 6 do 12 rokov. Jej úlohou je deťom priblížiť Boha hravou formou pomocou divadla, detských chvál, súťaží či pútavých príbehov.

Vstupenky

Vstupenky sa dajú zakúpiť v predpredaji na konferencia.godzone.sk alebo aj na mieste. Pre všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť konferencie,  ale nemôžu si to finančne dovoliť, je tu kampaň PBS, čo znamená pomôž blížnemu svojmu. V rámci tejto kampane sa môžu prihlásiť účastníci, ktorí si nemôžu vstupenku dovoliť, a zároveň darcovia, ktorí chcú takto niekoho iného požehnať.

Viac informácii je dostupných na stránke konferencia.godzone.sk.

Godzone konferencia je organizovaná projektom Godzone, ktorý je zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže. Garantmi projektu sú katolícki kňazi otec Ján Buc, otec Ondrej Chrvala a otec Dominik Markoš.

Webmagazín+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00