Národný týždeň manželstva: Nikdy ťa neopustím

Národný týždeň manželstva: Nikdy ťa neopustím
Začal nám Národný týždeň manželstva (NTM), ktorý sa nesie v duchu hesla „Bezpečne v manželstve“.

Manželstvo sa už vo svojej podstate líši od iných vzťahov práve vytváraním „bezpečného prostredia“. Okrem lásky, ktorá „všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží“ a ktorá „nikdy nezanikne“, ho pomáhajú vytvárať aj dôvera, istota, stálosť.

Spojením celoživotnej lásky a vzájomnej dôvery je manželský sľub: „Nikdy ťa neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a budem ťa milovať a ctiť po všetky dni svojho života.“

Rozhodnutie „nikdy ťa neopustím… budem ťa milovať po všetky dni svojho života“ je základom „bezpečného“ manželstva. Preto si ho treba uvedomovať, treba ho správne chápať, treba si ho opakovať a pripomínať. Najlepšie každý deň, nielen počas NTM.
Už sa stalo klišé z toho, ako mnohé manželky vyčítajú svojim mužom, že im nehovoria, že ich milujú. City sú premenlivé. V niektorých obdobiach lásku naozaj nemusíme cítiť. Nemusíme prežívať romantické či erotické emócie. Ale rozhodnutie „budem ťa milovať a neopustím ťa“ platí každý deň. Bez ohľadu na pocity či okolnosti.

Ak aj v určitej chvíli nevieme zo seba vyprodukovať emóciu lásky, mali by sme sa hlásiť k rozhodnutiu milovať svojho manželského partnera. Moje slovo, môj sľub platí. Tak mi Pán Boh pomáhaj!

City sú príjemné, ale samy o sebe nestále, a tak nie dosť bezpečné. To, o čo sa môžeme bezpečne a s istotou vždy oprieť, je naše rozhodnutie a Božia milosť. Tie nám pomôžu prekonať aj chvíľky ohrozenia, ktoré môžu byť vážne, ale netrvajú večne.

 

Národný týždeň manželstva: Nikdy ťa neopustím

 

Opakujte si svoj manželský sľub. Uisťujte sa navzájom: „Nikdy ťa neopustím. Budem ťa milovať po všetky dni svojho života.“ Povedzte si to každý deň. Stihnite to ešte aj dnes.
Manželský sľub skladáme na začiatku nášho manželského života, ešte mladí a neskúsení. Rozumieme síce jeho slovám a môžeme to myslieť úprimne a vážne, ale nevieme si ešte predstaviť, čo to znamená v praxi, čo nás v našom manželskom živote postretne. Preto manželský sľub obsahuje aj slová ako „v šťastí i v nešťastí, v zdraví i v chorobe, v dobrom i v zlom“.

V priebehu rokov je preto dobré si ho aktualizovať na základe toho, čo sme už spolu prežili. Jeho slová sú stále tie isté, ale my sa meníme. Mnohému začíname inak (a lepšie) rozumieť. A musíme sa rozhodovať nanovo, musíme svoj sľub aktualizovať na základe prežitého. Ak to robíme s dobrým úmyslom, múdro a s Božou pomocou, naša vzájomná láska, ale aj vzájomná dôvera, pocit istoty a bezpečia, rastú a prehlbujú sa.

Odporúčame vám v tomto Národnom týždni manželstva vrátiť sa k prameňu vášho manželstva, k vášmu manželskému sľubu. Ponúkame vám k tomu praktickú pomôcku vo forme knihy „A nikdy ťa neopustím“, ktorá sa špeciálne venuje manželskému sľubu a jeho aplikácii do každodenného života.

S jej pomocou si môžete svoj manželský sľub pripomenúť slovo za slovom, nanovo pochopiť jeho zmysel a obsah a uplatniť ho vo svojom živote prostredníctvom množstva konkrétnych tipov, ktoré sa nachádzajú za každou časťou manželského sľubu.

Stojí to za to, lebo slová „Budem ťa milovať a nikdy ťa neopustím“ sú tým najkrajším vyznaním, ktoré túži každý z nás počuť a prežiť.

Požehnaný Národný týždeň manželstva!

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+