Organizátori manželských večerov: V manželstve sa málo zaujímame o to, čo ten druhý cíti a ako veci prežíva

Organizátori manželských večerov: V manželstve sa málo zaujímame o to, čo ten druhý cíti a ako veci prežíva

Základným poslaním kurzu manželských večerov je vybudovať silné manželstvo. Je to výborná príležitosť, ako spolu prežiť v súkromí plnohodnotný čas a zaoberať sa dôležitými otázkami svojho manželstva. Kurz nie je určený len pre páry, ktorým manželstvo prestalo fungovať. Práve naopak, ako hovoria moderátori manželských večerov, manželia Michal a Majka Mičovci, manželské večery sú pre ľudí, ktorí chcú posunúť svoje manželstvo na vyššiu úroveň.

Ako ste sa dostali k moderovaniu manželských večerov?

Počas toho, ako sme boli sami účastníkmi kurzu, v nás naša známa Henrieta Honzová videla potenciál. Vraj mala s nami veľký plán. Tým plánom bolo moderovanie manželských večerov. Najskôr sme však museli vyriešiť tie „najviac“ podstatné veci – čo si oblečieme a pod.

Keď Michal na tú požiadavku reagoval s poznámkou, že si musí kúpiť nové sako, neváhala som ani chvíľu, pretože k tejto službe som mala vzťah už predtým. Keďže som psychologička a zaujímam sa o vzťahy, je mi to blízke. Pred tým, ako sme sa spoznali, som navyše absolvovala rôzne duchovné obnovy. Pre mňa to bola veľká pocta, že nás niekto do tejto služby povolal. V podstate sme boli hodení do vody.

V akom časovom horizonte sa to všetko udialo?

My sme absolvovali kurz, keď sme boli pol roka manželmi a o tri mesiace neskôr sme už ďalší moderovali. Náš prvý odmoderovaný kurz bol komorný, v Komunitno-pastoračnom centre Jána Pavla II. v Prešove, navštevovalo ho trinásť párov. Po tomto kurze bola pre nás dôležitá spätná väzba, z ktorej sme čerpali pri moderovaní ďalších manželských večerov.

Čo vám tento kurz priniesol do vášho manželského vzťahu?

Spomíname naň s veľkou láskou, pretože sme boli čerství manželia. Vedomosti z neho nás uchránili od nepríjemných situácií, ktoré by skôr či neskôr určite nastali, ako v každom jednom vzťahu. Netreba čakať, kým tie problémy prídu. Prevencia je totiž veľmi dôležitá. Manželské večery nás naučili v prvom rade spolu tráviť kvalitný čas. Už pred svadbou sme mali nejaké pokusy rezervovať si čas výhradne len pre nás, no až po absolvovaní kurzu sme si stanovili fixný deň v týždni, keď spolu chodievame von, aby sme sa mohli hlbšie porozprávať. Samozrejme, v súčasnosti je to už trochu boj s časom, keďže máme ročné dieťa, ale práve to nás naučil ten kurz, nezabúdať v manželstve jeden na druhého a tráviť spolu kvalitný čas.

Organizátori manželských večerov: V manželstve sa málo zaujímame o to, čo ten druhý cíti a ako veci prežíva

AKO SA V MANŽELSTVE CÍTIŠ?

Prežívanie spoločného voľného času je pre vás tou najväčšou pridanou hodnotou, ktorú ste si z kurzu odniesli?

Kurz nás utvrdil v tom, aké je počas manželstva dôležité randiť a komunikovať. Nehovoriť len o práci, neriešiť problémy iných ľudí. Máme takú zaužívaní otázku, ktorú si kladieme každý týždeň – ako sa v manželstve cítiš? Niekedy je to zranenie, ktoré potrebujeme odkomunikovať, inokedy sa len navzájom oceniť.

Ďalšou pozitívnou vecou je to, že sme sa naučili porozumieť jazyku lásky toho druhého a vďaka moderovaniu si to často pripomíname.

Za seba môžem povedať, že ja ako žena som sa naučila odpustiť z rozhodnutia. Aj keď mi je ťažko, rozhodujem sa vedome, že chcem odpustiť, aby bola zachovaná manželská jednota. Niekedy my ženy totiž čakáme, že muž sa ospravedlní spôsobom, ktorý chceme počuť, a keď to neprichádza, tak sme sklamané.

Vedeli ste o svojich jazykoch lásky už pred absolvovaním kurzu?

Pred svadbou sme o tomto fenoméne čítali knihu, ale na kurze sa nám potvrdilo, o ktoré jazyky ide a začali sme to praktizovať. Paradoxne, tie jazyky sa v čase menia. Vplývajú na to aj rôzne životné situácie, ako príchod dieťaťa a pod. Jedna vec je tie jazyky poznať a druhá vec je ten jazyk lásky skutočne tomu druhému prejavovať.

Cieľom kurzu je posilnenie manželstva. Aká je forma manželských večerov?

Kurz prebieha raz týždenne po dobu osem týždňov. Každý večer začína večerou, keď manželia sedia pri stole sami, aby bola zabezpečená intimita v rámci rozhovorov. Pokračujeme spoločnou modlitbou, keď na pódium prichádzame my. Každý večer je sprevádzaný videom, v ktorom účinkujú zakladatelia kurzu Nicky a Sila Lee z Veľkej Británie. Každý týždeň je na programe iná téma. Medzitým je čas na prestávku, rozhovor a občerstvenie.

Manželia disponujú vlastným zápisníkom, kde sú cvičenia vychádzajúce z preberanej témy. Tie si individuálne zapisujú a vyhodnocujú. Na základe odpovedí často manželia zistia odlišný názor druhého partnera. V zápisníku je zhrnutá téma po teoretickej stránke. Manželia sa k nej môžu vrátiť aj po určitom čase, keď to budú potrebovať. Zápisník tiež ponúka manželom praktické úlohy na doma.

V rámci večerov nechýbajú ani svedectvá manželov, ktorí tento kurz už absolvovali. Páry prichádzajú podľa témy so svedectvom, ako sa táto téma dotýkala ich manželstva, čím si prešli a kde sú dnes aj vďaka kurzu.

O aké témy ide?

Prvá téma je o spoznávaní svojich silných a slabých stránok. Volá sa to posilnenie spojenia, kde prebieha aj tzv. inventúra manželstva. Potom je témou umenie komunikácie, nasleduje riešenie konfliktov, sila odpustenia, vplyv širšej rodiny, dobrý sex a láska v akcii. V rámci poslednej témy sa preberajú jazyky lásky.

Je nejaká téma, ktorú považujete za najdôležitejšiu?

Každý manželský pár, ktorý prichádza na tieto večery, si prechádza niečím iným. Aj preto sú tieto témy, ktorých je sedem, rôznorodé. Pre niekoho môže byť jedna oblasť manželstva v poriadku, druhá nie. Pre každý pár je to individuálne, preto sa nedá určiť, ktorá téma je najdôležitejšia.

Organizátori manželských večerov: V manželstve sa málo zaujímame o to, čo ten druhý cíti a ako veci prežíva

PRAVIDLO DESIATEJ HODINY

Ktorá téma vás ako účastníkov kurzu zasiahla najviac?

Bolo to Riešenie konfliktov. To bol asi náš najväčší pomocník, pretože u nás tie konflikty neboli riešené, respektíve boli riešené zvláštnym štýlom, ktorý v konečnom dôsledku nebol riešením, ale len odložením na neskôr. Nemali sme nejaké veľké konflikty predtým, máme pekný vzťah, ale prirodzene ako ľudia sa niekedy nezhodneme. Z tejto témy sme si odniesli niekoľko praktických vecí, ako napríklad pravidlo desiatej hodiny.

Je to niečo ako príslovie Ráno múdrejšie večera?

Naše konflikty už neriešime večer v spálni po desiatej hodine, keď sme unavení. Je lepšie počkať do ďalšieho dňa, keď je človek vyspatý, oddýchnutý a emócie opadnú. Komunikujeme potom spolu inak. Naučili sme sa, že keď sa večer na niečom nezhodneme, porozprávame sa o tom ďalšie ráno.

Tiež sme sa naučili nechať jeden druhého dohovoriť. Takto vzniká konštruktívna debata, ktorá vedie k vyriešeniu konfliktu. Na konci nikto nie je víťazom ani porazeným. Hľadáme totiž kompromis, aby sme obaja boli spokojní.

Kto by mal kurz absolvovať?

Zhrnuli by sme to tak, že kurz manželských večerov je určený pre každého. Mladších aj starších, páry, ktoré sú spolu pol roka alebo tridsať rokov, veriacich aj ateistov. Kurz totiž prebieha v neutrálnej rovine. Niektorí si len prídu oddýchnuť od detí a hlavne, chlapi dobre sa najesť (smiech).

POSUNÚŤ MANŽELSTVO NA VYŠŠIU ÚROVEŇ

Nie je to len o tom, že máme nejaký problém, tak ho poďme vyriešiť. Aj u lekára sa robia preventívne prehliadky práve preto, aby sme predišli vážnejšiemu problému. Tento kurz je pre ľudí, ktorí chcú svoje manželstvo posunúť na vyššiu úroveň a radi by našli drobné detaily, ktoré je možné viac vyšperkovať. Nemusíme mať problém a nemusíme sa v manželstve ani trápiť, no stále môžeme náš vzťah posúvať ďalej a budovať manželstvo do výšin.

Vieme o človeku, ktorý na kurz chodil rád, ale po absolvovaní nám povedal, že v ňom nenašiel nič, čo by ho zasiahlo. Po roku však za nami prišiel a povedal nám, že niektoré veci z kurzu v manželstve aplikuje. V čase absolvovanie kurzu totiž ešte ako pár nemali deti, takže mali pre seba množstvo času. Po roku sa situácia zmenila a povedal nám, že si s manželkou musí vyčleniť čas len pre seba. Ovocie manželských večerov sa často dostaví neskôr.

Je zo strany verejnosti o kurz záujem?

Na prvý kurz, ktorý sme moderovali v M-aréne v Prešove, sa prihlásilo 45 párov. Hlásili sa aj ďalší, ale nevedeli sme, či to kapacitne zvládneme. Keď sme preberali prvú tému, dokonca prišli ľudia z tamojšej kaviarne a chceli sa prihlásiť tiež. Každopádne sa nám tú kapacitu darí napĺňať, čo je veľmi pozitívne. Sme radi, že o manželské večery je záujem, a to nielen v Prešove, ale na celom Slovensku.

Organizátori manželských večerov: V manželstve sa málo zaujímame o to, čo ten druhý cíti a ako veci prežíva

NA PÁRY NEVIEME VYLIAŤ MANŽELSKÚ LÁSKU

Na kurz máte väčšinou len pozitívne reakcie. Prišli ste do kontaktu aj s párom, ktorý po absolvovaní kurzu povedal, že to bolo pre nich zbytočné a nič im to do manželstva neprinieslo?

Stretli sme sa s párom, ktorý absolvoval kurz a manžel na konci povedal, že mu to nič nedalo. Ak sa však niekto už na kurz prihlási s tým, že to nepotrebuje, je ťažké zmeniť jeho nastavenie. Zúčastnil sa ho kvôli svojej manželke, no na začiatku je potrebné mať aspoň trochu otvorené srdce, aby sa v živote niečo zmenilo. Ak je človek pasívny a kurzu sa zúčastňuje len z povinnosti, nemá to hlbší zmysel. My na páry nevieme vyliať manželskú lásku.

Výhoda kurzu je v tom, že každý z párov sedí pri stole sám, v pomerne dobrej vzdialenosti od ostatných. Počas tohto rande je možné odkomunikovať aj intímne záležitosti. Niekedy to vyzerá, že manželia prežívajú ťažké chvíle, pretože otvárajú svoje boľavé témy z minulosti, ale práve vtedy Boh najviac uzdravuje rany, keď si tým ťažkým sami musia prejsť.

Ktoré príbehy sa vás najviac dotkli?

Na kurze bol jeden pár, ktorý sa takto navonok prejavoval. Manžel tam bol pravdepodobne kvôli manželke a pri dialógu nechcel komunikovať. Manželka nás prosila, aby sme sa za nich modlili a pýtala sa nás, čo má robiť. Bolo vidieť, že mala naňho zlosť a chcela mu to všetko vykričať. Povzbudili sme ju však k tomu, aby mu poďakovala za to, že sem prišiel. Netvrdíme, že to bol nejaký zázrak, ale postupne počas kurzu manžel začal komunikovať a byť aktívny. Na začiatku manželka neudupala ten potenciál, ale naopak, premohla sa a ocenila drobnú omrvinku.

S akými problémami najčastejšie bojujú manželia v súčasnej dobe?

Celkovo vidíme, že manželia spolu vôbec nekomunikujú. To je trend tejto doby. Každý má svoje povinnosti a mobily. Nakoniec nám stačí to, že sme spolu v jednej miestnosti a na mobile si pozrieme to, čo potrebujeme. Komunikujeme medzi sebou len o povinnostiach – o nákupoch, o tom, čo je potrebné opraviť, upratať a podobne. Večer si vedľa seba ľahneme do postele a opäť pozeráme do telefónu a žijeme si svoj život.

To je ten najväčší trhák, prečo manželia vyhľadávajú tento kurz. Majú potrebu nájsť si ten čas len pre seba. O to je v súčasnej dobe veľký záujem. Nájsť si čas.

Je mnoho párov, ktoré sa počujú, ale vôbec sa nepočúvajú. O toho druhého sa zaujímame len veľmi málo. Čo cíti, ako veci prežíva. Z toho potom vyplývajú veľké zranenia.

Máte skúsenosť napríklad aj s tým, že sa vďaka manželským večerom podarilo niekomu zachrániť manželstvo?

O jednom páre vieme, že počas absolvovania kurzu už žili oddelene. Na kurz prichádzali pravidelne, čo bolo veľmi zaujímavé. Ako to dopadlo však nevieme. Kurz totiž nie je dostatočne dlhý, aby sa dali takéto veci podchytiť. Každopádne urobili ten najdôležitejší krok – dali svojmu manželstvu ešte šancu.

Pamätáme si aj na vyjadrenie jedného pána, ktorý povedal, že nežil svoje manželstvo tak, ako by mohol. To je tiež silné svedectvo. Počuť to od muža, ktorý je v manželstve už tridsať rokov.

Sú pre vás tieto svedectvá tou najväčšou satisfakciou za organizáciu kurzu?

Určite áno. Ďalším požehnaním sú aj slúžiaci ľudia, ktorí sa podieľajú na organizovaní kurzu. Manželské večery totiž nie sú len o nás dvoch, ale o skupine zanietených ľudí, ktorí dobrovoľne prichádzajú každý týždeň, nechávajú svojich manželov, manželky a deti doma, aby sa iní cítili počas večera dobre a mohli prežiť ten čas naozaj komfortne. To je pre nás tiež veľké zadosťučinenie.

Ďalšou satisfakciou sú pre nás osobné stretnutia, keď manželov, ktorí kurz absolvovali, stretávame v meste na rande. U iných vidíme, ako sa ich postoj mení už počas kurzu – ako sa na seba usmievajú či ako sa držia za ruky.

autor: František Baláž

snímky: archív respondentov

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00