Prečo biskupi z celého sveta cestujú do Ríma?

Prečo biskupi z celého sveta cestujú do Ríma?

Ad limina apostolorum – tento latinský termín v preklade znamená „K prahom apoštolov“.  Ide o pravidelnú návštevu biskupov Katolíckej cirkvi do Ríma, počas ktorej sa stretávajú s pápežom a predkladajú mu správu o stave svojich diecéz.

Tradícia Ad limina apostolorum siaha až do raného kresťanstva. Biskupi už vtedy cestovali do Ríma, aby si uctili hroby svätých apoštolov Petra a Pavla. Za povinnú návštevu to vyhlásil pápež Zachariáš v roku 743. Jedným z jej hlavných cieľov je posilniť jednotu Cirkvi a zabezpečiť priamu komunikáciu medzi miestnymi biskupmi a pápežom.

PRIEBEH NÁVŠTEVY

Návšteva Ad limina apostolorum sa zvyčajne uskutočňuje každých päť rokov a zahŕňa niekoľko kľúčových častí:

  • Stretnutie s pápežom – každý biskup má možnosť osobne sa stretnúť s pápežom, aby spoločne diskutovali o rôznych otázkach týkajúcich sa jeho diecézy. Tieto stretnutia poskytujú biskupom príležitosť predložiť svoje problémy, výzvy a úspechy priamo Svätému Otcovi.
  • Predloženie správy – biskupi na návšteve predkladajú podrobnú komplexnú správu o stave svojej diecézy, ktorá obsahuje informácie o pastorácii, vzdelávaní, sociálnych službách a iných dôležitých aspektoch diecézneho života.
  • Návšteva hrobov apoštolov Petra a Pavla – súčasťou návštevy je aj duchovný a symbolický akt úcty k hrobom svätých Petra a Pavla počas liturgických slávení.

VÝZNAM NÁVŠTEVY

Ad limina apostolorum posilňuje jednotu a súdržnosť Cirkvi, pretože biskupi z celého sveta sú v pravidelnom kontakte s pápežom. Pápež môže navyše biskupom poskytnúť rady, povzbudenie a podporu v ich pastoračnej práci, čo je obzvlášť dôležité v kontexte súčasných výziev, ktorým Cirkev čelí. V neposlednom rade ide o duchovnú obnovu, keďže návšteva hrobov svätých Petra a Pavla poskytujú biskupom príležitosť na prehĺbenie ich viery.

Ad limina apostolorum hovorí aj Kódex kánonického práva. Podľa tohto dokumentu je diecézny biskup viazaný povinnosťou každých päť rokov podať Najvyššiemu veľkňazovi správu o stave svojej diecézy, prísť do Večného mesta a uctiť si hroby svätých apoštolov Petra a Pavla a vykonať návštevu u Svätého Otca. Ide o neoddeliteľnú súčasť života Katolíckej cirkvi, ktorá prispieva k jej rastu a rozvoju.

Slovenskí biskupi absolvovali Ad limina začiatkom mesiaca (2. – 8. 6. 2024). S pápežom Františkom sa stretli na osobnej audiencii v piatok 7. júna. Prvá samostatná návšteva slovenských biskupov v Ríme prebehla v roku 1992, následne v rokoch 1998, 2007 a 2015.

Autor: František Baláž

Snímka: TKKBS, Peter Zimen

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00