Predsvadobné tipy od sv. Gianny

Predsvadobné tipy od sv. Gianny
Do manželstva vstupovala len pred pár desaťročiami a už je vyhlásená za svätú. Svätú manželku a matku. V listoch sv. Gianny Berettovej Mollovej a jej manžela, ktoré si vymieňali v období známosti a snúbenectva, nachádzame hneď niekoľko inšpiratívnych tipov, na čo pred svadbou určite nezabudnúť.

Do svadby ostáva len zopár mesiacov a ty si kladieš otázku, na čo nezabudnúť… Google ti určite ponúkne hneď niekoľko overených predsvadobných zoznamov. Sú však aj tipy a odporúčania, ktoré vo vyhľadávači nenájdeš. Ponúka ti ich tvoja sestra z oslávenej Cirkvi, svätá Gianna Berettová Mollová. Do manželstva vstupovala len niekoľko desiatok rokov dozadu. Okrem toho, že sa isto rada bude v modlitbe prihovárať za tvoje predsvadobné situácie, zanechala ti aj svedectvo svojho života, ktorým sa môžeš v tejto fáze inšpirovať.

 

GIANNA A PIETRO

Sv. Gianna Berettová Mollová sa narodila a žila v Taliansku. Od pätnástich rokov aktívne pôsobila v Katolíckej akcii ako animátorka, neskôr ako delegátka pre najmladšie dievčatá a predsedníčka dievčenskej mládeže. Venovala sa duchovnej formácii dievčat prostredníctvom prednášok, hier či organizovania pútí. Mala len dvadsať rokov, keď jej zomreli obaja rodičia, hlavou rodiny sa vtedy stal jej najstarší brat.

Vyštudovala medicínu, pretože jej túžbou bolo navracať radosť a pokoj tým, čo trpia. Po ukončení štúdií si otvorila ambulanciu. Začala sa učiť portugalčinu, aby po čase mohla odísť do Brazílie pomáhať ako lekárka svojmu rodnému bratovi, pátrovi Albertovi, ktorý bol misionárom v Južnej Amerike.

Rozlišovala, či je to povolanie, ktoré Boh pre ňu má. Rodina a miestny biskup jej to vzhľadom na jej labilné zdravie a klímu v misijnej krajine neodporúčali. Biskup to vyjadril nasledovne: „Na základe mojej skúsenosti ako kňaza a biskupa viem, že keď Pán povoláva dušu k misionárskemu ideálu, okrem veľkej viery a mimoriadnej duchovnosti jej dá aj fyzickú zdatnosť, pomocou ktorej bude prekonávať ťažkosti a situácie, aké si tu nedokážeme ani predstaviť.“ Gianna tieto rady vnímala ako Boží hlas a i keď cítila sklamanie, podvolila sa. V ďalšom rozlišovaní vo svojom srdci spoznáva povolanie k manželskému a rodinnému životu.

Svojho nastávajúceho manžela Pietra Mollu prvýkrát stretla v roku 1949 vo veku 27 rokov. Pietro mal v tom čase 37 rokov, bol strojárskym inžinierom, viedol továreň spoločnosti Saffa. V mladosti sa podobne ako Gianna angažoval v Katolíckej akcii, počas nedeľňajších popoludní vyučoval dospelých katechizmus. Po niekoľkých náhodných stretnutiach v najbližších rokoch mali Gianna a Pietro možnosť lepšie sa vzájomne spoznať v roku 1954. Sedeli oproti sebe na slávnostnom obede pri príležitosti primícií ich spoločného známeho. Zrodila sa sympatia, ktorá sa premenila na priateľstvo a neskôr na citový vzťah. Zasnúbili sa v apríli 1955 a zosobášili 24. septembra toho istého roku.

 

NA ČO SA ZAMERAŤ PRED SVADBOU

Gianna a Pietro žili a pracovali vzdialení iba pár kilometrov, no Pietro musel z pracovných dôvodov veľa cestovať do zahraničia. Aj vďaka tomu sa z času ich známosti a snúbenectva zachovala bohatá listová korešpondencia. Nájdeme v nej hneď niekoľko tipov, na čo sa v období pred svadbou zamerať.

Asi najsilnejším momentom je predsvadobná duchovná obnova, na ktorú sa snúbenci podujali. Gianna píše: „Chýba len dvadsať dní a budem… Gianna Mollová! Čo by si povedal, keby sme sa na túto sviatosť pripravili duchovne tríduom v dňoch 21., 22. a 23. (septembra, pozn. red.) svätou omšou a svätým prijímaním? Ty v Ponte Nuovo a ja vo Svätyni Nanebovzatia Panny Márie. Panna Mária spojí naše modlitby, túžby, a keďže v jednote je sila, Pán Ježiš nás nemôže nevypočuť a odmietnuť nám pomoc.“ Gianna aj Pietro mali iste plné ruky práce s materiálnymi prípravami na svadbu, no napriek nim nezabudli mať na zreteli, čo je podstatné. Ozdobiť nielen telo krásnymi svadobnými šatami, účesom, kvetmi, oblekom či hodinkami, ale v prvom rade si vyzdobiť dušu.

Ďalším odporúčaním, ktoré nachádzame medzi riadkami života sv. Gianny, je v období pred svadbou nezabudnúť spoznávať Božiu vôľu o tom, čo znamená byť manželkou, t.j. lepšie spoznávať povolanie, do ktorého sme boli pozvaní a dorastať do neho. Gianna tak robí cez štúdium Sv. písma. Vo svojich listoch často naráža na 31. kapitolu Knihy prísloví, kde sa hovorí: „Ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly. Bezpečnosť nachodí srdce jej muža v nej, bo núdze o zisk niet. Gazduje mu dobre a nie zle, po všetky dni svojho života.“ (Prís 31, 10 – 12)

Gianna sa v objavovaní Božej vôle o živote ženy – manželky nespolieha len na svoj rozum, čo si načíta, naštuduje. V modlitbe vyjadruje túžbu, aby Boh priamo do jej duše vpísal črty manželky podľa jeho srdca, ako to čítame v jednom z listov: „Pane, ty vidíš moje city a moju dobrú vôľu, uzdrav ma a pomôž mi stať sa manželkou a matkou, ako to ty chceš a ako si myslím, že by si to prial aj Pietro.“

Vzájomná korešpondencia Gianny a Pietra počas obdobia známosti a snúbenectva svedčí tiež o tom, že v budovaní ich vzťahu mala nezastupiteľné miesto osobná aj spoločná modlitba a spoločné pristupovanie k sviatostiam.

Krásne je, ako sa v ich osobnej modlitbe, ktorú vo svojich listoch neraz citujú, odráža spoliehanie sa nie na vlastné sily, ale na Božiu moc. Uvedomujú si, že ideály o manželstve sa im podarí žiť iba vďaka Božej milosti. „Pripravím sa pred oltárom s prosbou k Ježišovi, aby nahradil moje nedokonalosti a urobil ma schopným urobiť Ťa navždy šťastnou.“

V neposlednom rade v období pred svadbou Gianna vo svojom srdci pestuje a zakoreňuje sebadarujúcu lásku. „Chcela by som Ťa urobiť šťastným a byť taká, akú si ma praješ: dobrá, chápavá a pripravená na obete, aké si od nás život vyžiada.“ Z jej slov adresovaných Pietrovi je jasné, že skôr, ako by očakávala, že bude milovaná, hľadá, ako by ona mohla viac milovať. Nekladie požiadavky na svojho milovaného, naopak, pýta sa, čo môže pre neho urobiť ona. „Viackrát sa pýtam: ,Budem Ťa hodna?՚ Áno, Teba, Pietro, pretože sa cítim byť nula, neschopná ničoho, a hoci si veľmi prajem urobiť Ťa šťastným, bojím sa, že sa mi to nepodarí. Potom sa modlím k Pánovi: ,Pane, ty vidíš moje city a moju dobrú vôľu, uzdrav ma a pomôž mi stať sa manželkou a matkou, ako to ty chceš a ako si myslím, že by si to prial aj Pietro.՚ Môže to tak byť, Pietro?“

 

Predsvadobné tipy od sv. Gianny

 

ČO SPRAVÍŠ TY?

A čo ty? Babka sa už isto vypytuje, či máš dohodnutú pekárku zákuskov a dedo sa ochotne ponúka zabezpečiť pálenô. Sestra ti pravidelne posiela tipy na tú najlepšiu vizážistku a brat dobiedza s playlistami na tancovačku. Všetko dôležité veci, aby sa „deň D“ mohol osláviť vo veľkom. Ty však vieš, že podstata je niekde inde. Čo spravíš pre to, aby si dala/dal, na prvé miesto to, čo je dôležité?

Naber odvahu a naplánuj si počas posledných dní pred svadbou čas stíšenia sa v modlitbe. Možno by stálo za to dohodnúť si párdňovú duchovnú obnovu v centrách prijatia či kláštoroch, na ktoré je Slovensko bohaté od západu na východ, aj od severu na juh.

Skús vymeniť skrolovanie sociálnej siete za čítanie Božieho slova, aby si mohla/mohol hlbšie pochopiť, čo to znamená byť manželkou/manželom podľa Božej vôle. Pros Ducha Svätého, aby on sám formoval tvoje srdce a premieňal ho podľa svojho srdca.

Investuj do osobnej modlitby a nezabudni sa modliť aj spoločne so svojím snúbencom/svojou snúbenicou. Kedy naposledy bola súčasťou vášho rande modlitba? A kedy sv. omša? Ako každý, určite túžiš po krásnom manželstve „až kým vás smrť nerozdelí“. Z ľudských síl to nie je možné, z Božej moci áno.

A nakoniec, pevne vo svojom srdci zakoreň sebadarujúcu lásku. Odolaj pokušeniu zamestnávať svoju myseľ tvorbou zoznamu, čo by tvoj milý mal/tvoja milá mala urobiť pre teba. Miesto toho potráp šedé mozgové bunky vymýšľaním nápadov, ako ty môžeš spraviť radosť tomu druhému. Skús sa menej zaoberať svojimi očakávaniami od milovaného/milovanej, a skôr sa zamýšľaj nad tým, ako ty môžeš spraviť šťastným jeho/ju.

Nech za úspech tvojich snáh pripraviť sa na svadbu nielen materiálne, ale aj duchovne, oroduje sv. Gianna!

 

Zdroj: Listy / Gianna Berettová – Pietro Molla; zostavil E. Guerriero, vydal SSV, 2015

Foto: relevantradio.com

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00