Psychológ Dušan Kešický: Keď máme v sexe reálne očakávania, nebudeme sklamaní

Psychológ Dušan Kešický: Keď máme v sexe reálne očakávania, nebudeme sklamaní
Dušan Kešický je nielen klinický psychológ, ale aj súdny znalec a kouč. Má za sebou akreditovaný výcvik v terapii funkčných sexuálnych porúch. Spomedzi našich čitateľov podľa februárového dotazníka , ktorého sa zúčastnilo 846 respondentov, 15,2 % uviedlo, že berie sex ako nutnosť manželstva, a až 6,7% považuje svoj intímny manželský život za zraňujúci. Rozprávali sme sa preto so psychológom Dušanom Kešickým, ako sa vyhnúť zraneniam v intímnej oblasti a ako mať zo spoločného milovania radosť.

Kedy je sex v manželstve zraňujúci a prečo k tomu dochádza?

Zraňujúci v tomto kontexte znamená prinášajúci útoky negatívnych emócií. To však neznamená, že takýto občasný zážitok nie je súčasťou osobného i vzťahového rastu. Je odrazom párového nesúladu, rozdielnosti v očakávaniach a aktuálnej psychosexuálnej vybavenosti, ale aj súčasne príležitosťou k harmonizácii.

 

Ako predísť tomu, aby sme si ako manželia v intímnej oblasti ubližovali?

Ublížiť možno konaním, ako aj pasivitou. Preto nemá zmysel vyzývať k zdržaniu sa niečoho. Vzťah je v značnej miere o pripravenosti vnímať druhého – a o to viac to platí pre sexualitu. V tom sa nachádza i odpoveď, ako predísť ublíženiu. Odklon od vlastného egoizmu je súčasťou prípravy prijať osobu druhého, ale i skúškou, či to neskôr nepovedie k vlastnému sklamaniu a pocitom neuspokojenosti.

 

Psychológ Dušan Kešický: Keď máme v sexe reálne očakávania, nebudeme sklamaní

 

Aký je človek, ktorý berie sex ako nutnosť, a ako k tomu „dospeje“?

Ľudia, ktorí prijímajú niečo ako predpis, bývajú poriadni a dobre sociálne prispôsobení. Veď kto iný by sa namáhal, keď ho to nebaví. Takto aj manželstvá, kde je sex na predpis, môžu dlho vydržať. Tomu sa určite potešia najmä spolu splodené deti, keď majú oboch a tých istých rodičov.

 

Nemal by byť sex skôr radostným okamihom?

Neexistuje potenciálny alebo už reálny partner, ktorý by bol nositeľom bezpodmienečnej a univerzálnej radosti. Radosť zo spoločnosti s ním môže byť ozvláštnená rôzne, i sexom, nie je to však nutná podmienka. Vzájomné prežívanie blízkosti, ktoré je radostné, nemusí byť nutne sexuálne naplnené. Tu je možné položiť otázku i inak. Spýtať sa na to, či je horšia emocionálna blízkosť bez sexu ako sex bez bližších citov. Myslím si, že úlohu sexu vo vzťahu nedokážeme vždy primerane posúdiť, lebo sme ovplyvnení verejným názorom. Často je úloha sexu preceňovaná. Dovolím si tvrdiť, že sex je na poprednom mieste vo fáze zbližovania, ale kdesi na konci, keď sa ľudia odlučujú.

 

CHCETE SI PREČÍTAŤ CELÝ ČLÁNOK?

Prečítali ste si úryvok z tlačeného vydania Slovo+ (jún 2023). Celý rozhovor nájdete v papierovej forme.

Dozvedeli by ste sa ešte:

  • Ako spolu komunikovať, keď dochádza v sexe k niečomu, čo sa nám nepáči alebo nám nie je príjemné?
  • Ako môžu manželia pracovať na tom, aby mali zo spoločného milovania obaja radosť?
  • Čo robiť s tým, ak majú manželia odlišné očakávania a túžby?
Psychológ Dušan Kešický: Keď máme v sexe reálne očakávania, nebudeme sklamaníKaždý mesiac prinášame v tlačenom Slovo+ tie najkvalitnejšie články a najzaujímavejší obsah, ktorý si môžete vychutnať doma a s vôňou papiera v modernej grafike. Objednajte si tlačené Slovo+ domov, pomôžete nám zachovať projekt Slovo+ a dostanete navyše úplne zdarma júnový výtlačok do vašej schránky priamo z redakcie.
Získajte bezplatne júnový výtlačok, kde nájdete aj tento článok, tu. (Je potrebné oň požiadať mimo nového predplatného).

 

 

Foto: archív Dušana Kešického

 

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00