Seriál o rodičovstve: Nemusíme byť dokonalí rodičia. Stačí, keď uprednostníme vzťah pred výkonom

Seriál o rodičovstve: Nemusíme byť dokonalí rodičia. Stačí, keď uprednostníme vzťah pred výkonom
O tom, že ako rodičia máme zodpovednosť za svoje deti, azda nikto nepochybuje. Pravdepodobne si uvedomujeme, že sme tí, ktorí vytvárajú vzťahy, určujú hranice a ovplyvňujú takmer všetko v ich životoch. Je tu však jedna nie menej dôležitá vec, ktorá nám občas uniká – a síce obraz, ktorý cez svoje rodičovstvo vytvárame našim deťom o Bohu.

To, ako budú vnímať Otca na nebesiach, vo veľmi veľkej miere závisí od obrazu, ktorý im poskytujeme. Beda nám, ak im ho kvôli sebe nejakým spôsobom spotvoríme. Pretože aj za to budeme súdení.

Väčšina z nás si nesie klamlivé obrazy o tom, aký je Boh a trvá roky, kým mu dovolíme, aby ich „premaľoval“. Na základe toho, čo sme zažili od našich rodičov, si môžeme myslieť, že sme pre Pána pánov vzácni, len keď sa správame slušne, milo či bezchybne. Alebo veríme, že nikdy nebudeme dosť dobrí, aby nás kedy vôbec mohol mať rád. Alebo sa môžeme snažiť robiť všetko preto, aby sme si jeho lásku zaslúžili.

ZLYHANIAM SA NEVYHNEME

Toto sú len niektoré z obrazov o Bohu, cez ktoré sa na neho pozeráme. Žiaľ, väčšina z nich pochádza zo spôsobov, akými sme boli vychovávaní. Sami z nich preto tiež potrebujeme vyjsť, aby sme svojim deťom mohli priniesť niečo iné.

Potrebujeme očistiť svoje falošné predstavy, ktoré o Bohu máme, aby na našom príklade mohli deti uvidieť aspoň čiastočne, aký naozaj je. Ak cez nás budú zakúšať láskavú mamu a trpezlivého otca, tešme sa, lebo za takého budú považovať aj Otca v nebi. Ak im doma budeme vytvárať prostredie prijatia, bez pocitu, že si ho musia zaslúžiť, sme na najlepšej ceste, aby sme z nich nevychovali perfekcionistov. Ak na nich nebudeme nakladať neprimerané nároky, môžeme sa tešiť, že sa nebudú báť urobiť chybu. Hoci sami sa zlyhaniam určite nevyhneme.

Seriál o rodičovstve: Nemusíme byť dokonalí rodičia. Stačí, keď uprednostníme vzťah pred výkonom

 

UKÁŽME DEŤOM, AKÝ BOH JE

Našou úlohou nie je byť dokonalými rodičmi. Našou úlohou je byť rodičmi, ktorí uprednostnia vzťah pred pravidlami a výkonom, ktorí sa neboja priznať chybu a ako prví poprosiť o odpustenie. Sami sa potrebujeme učiť o tom, aký Boh vlastne je. S najväčšou pravdepodobnosťou to budeme robiť celý život. Aj preto sa nemusíme tváriť, že všetko zvládame a všetko vieme. Ani o Otcovi. Ako rodičia sme však zodpovední priniesť svojim deťom obraz Boha takého, aký je. Nie takého, akým nie je.

PÄŤ TIPOV, AKO ODZRKADĽOVAŤ BOHA

Ako však na to? Ponúkame niekoľko praktických bodov, ktoré nám v tom môžu pomôcť udržať správny smer:

  1. Priznajme si vlastné chyby a prosme o odpustenie. Aj dospelí sa často mýlia a nezachovajú správne. Naučme sa v pokore to priznať pred vlastnými deťmi a ak je to potrebné, neváhajme ich poprosiť o odpustenie.
  2. Buďme milosrdní. Ak o odpustenie prosia, naopak, deti, neotáľajme pridlho. Netrestajme ich tichom alebo nezáujmom.
  3. Vyhýbajme sa porovnávaniu. Kedykoľvek a s kýmkoľvek.
  4. Nehodnoťme dieťa kvôli veci, ktorú urobilo. Nie je to fér. Ak dostalo zlú známku, neznamená, že je hlúpe. A keď neupratalo izbu, nemusí byť hneď lenivé.
  5. Buďme trpezliví. K deťom, aj k sebe.

Bolo by naivné myslieť si, že to zvládneme z vlastných síl. Byť trpezlivým, chápajúcim či milosrdným rodičom chce nielen cvik. Jedine vďaka Božej milosti sa môžeme stať tými najlepšími verziami seba samých.

 

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00