Sex nie je len o sexe

Sex nie je len o sexe

Svet sa nás snaží presvedčiť, že sex je iba o chvíľke vášne. Nič viac. Pudová záležitosť. Veď je to iba sex. Sex však nie je iba o sexe.

Žijeme v dobe, ktorá sa nás snaží presvedčiť, že sex je iba sex. Jednoduché napĺňanie potrieb sexuálneho uspokojenia. A Cirkev nám na prvý pohľad zas stále zdôrazňuje iba dôležitosť predmanželskej čistoty a dookola nám opakuje, čo môžeme robiť vo vlastnej spálni a čo už nie… Možno to na prvý pohľad tak vyzerá, ale pravda je úplne iná. Na to, aby sme dokázali pochopiť skutočný význam sexuality, musíme najskôr porozumieť tomu, ako sme boli stvorení.

NIE SME DUŠA UVÄZNENÁ V TELE

Pri hľadaní Boha sa často snažíme zamerať len na duchovno a zabúdame na to, že Boh nám dal telo, ktoré je podľa Jána Pavla II. „schopné urobiť viditeľným, čo je neviditeľné: duchovné a Božie. Bolo stvorené, aby prenášalo do viditeľnej skutočnosti sveta tajomstvo skryté od večnosti v Bohu a tak bolo jeho znamením“ (20. 2. 1980).

Človek je duchovná a zároveň telesná bytosť. Boh nás tak nestvoril náhodou.  V Katechizme Katolíckej cirkvi je telo opísané ako oporný bod spásy: „Veríme v Boha, ktorý je stvoriteľom tela; veríme v Slovo, ktoré sa stalo telom, aby vykúpilo telo; veríme vo vzkriesenie tela, ktorým sa zavŕši stvorenie a vykúpenie tela“ (KKC 1015).

Naše telo nie je prekážkou duchovného života, práve naopak, má dôležitý význam pri spoznávaní Boha. Potrebujeme však vnímať to, k čomu sme povolaní – milovať a byť milovaní –, byť darom a nechať sa obdarovať.

DVE VYJADRENIA SEXUALITY

Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Mohol stvoriť len jedného hermafroditného človeka. Ale on sa rozhodol svoj obraz vložiť do dvoch spolu súvisiacich a do seba zapadajúcich bytostí – muža a ženy.

Ján Pavol II. dokonca hovorí, že človek sa stáva Božím obrazom – nie však v momente samoty ako skôr v momente spoločenstva. Boh stvoril človeka vtedy, keď stvoril muža a ženu – spoločenstvo osôb. A tomuto spoločenstvu daroval od počiatku dar plodnosti a tým dal sexuálnej láske vznešený účel a dôstojnosť.

Sme rôzni, vzájomne sa priťahujeme a fascinujeme. Dokážeme v sebe vyvolať rôzne emócie, túžby. Akoby človek od počiatku vedel, že aj v spojení muža a ženy môže zažiť Boží dotyk, ochutnať nebo, podieľať sa na Božom stvoriteľskom pláne.

Sex nie je len o sexe

MÔŽEŠ DAŤ LEN TO, ČO MÁŠ

Milovanie je o sebadarovaní. Manželia sa stávajú pre seba darom. Keď chceme obdarovať niekoho, na kom nám záleží, vyberáme pre neho to najlepšie. Rovnaká túžba by nás mala motivovať aj v manželstve a intimite.

Aby sme sa mohli druhému darovať, musíme vedieť, kým sme, poznať svoju vlastnú hodnotu. Vedieť, aké máme dary, ale aj nedostatky, prijať svoje telo – a to všetko vo svetle Božieho prijatia a vedomia, že sme ním milovaní.

Jedným z dôležitých aspektov sebapoznania je aj poznanie vlastného tela. Všímanie si toho, čo sa nám páči, čo nás dokáže nadchnúť, vzrušiť. Ženy sa pri poznávaní vlastného tela učia pracovať aj so svojou cyklickosťou. Uvedomujú si zmeny – tie fyzické, ale aj psychické – v rôznych fázach svojho cyklu a učia sa žiť v harmónii so svojím telom.

MYSTICKÝ ZÁŽITOK

Ak pri sexe prežívame slobodu a cítime sa milovaní a prijatí svojím partnerom, ale aj Bohom, tak sex naozaj nie je iba o sexe. Stáva sa mystickým zážitkom, teda zážitkom jednoty, spoločenstva a prítomnosti. Manželia sú pozvaní k tomu, aby v intimite zažívali predchuť neba. Dotyk Boha. Vo vzájomnom sebadarovaní sa manželia v láske pripodobňujú Kristovi a Cirkvi.

Pri milovaní sa manželia výnimočným spôsobom pripodobňujú aj Svätej Trojici. Navzájom sa jeden druhému darujú a tak sa stávajú obrazom Svätej Trojice, v ktorej sa Otec daruje Synovi v Duchu Svätom. Milovanie je najintímnejší moment sebadarovania, keď sa muž a žena stávajú jedným a dávajú priestor vzniku novej bytosti.

Žiť takúto hĺbku manželskej intimity však často nie je jednoduché. Vo víre povinností a všedných dní sa nám môže stať, že zabúdame vnímať skutočný význam a hĺbku manželského života. Preto je dobré sa na chvíľu zastaviť a skúsiť v našich manželstvách kontemplovať tajomstvo trojičného života a lásky Krista a Cirkvi.

Jednou z výziev sprevádzania kresťanských manželstiev je to, aby si manželia začali uvedomovať mystiku, do ktorej sú pozvaní. Ak budeme naše manželstvá vnímať ako sviatosť a sexuálne spojenie ako mystický zážitok a dotyk Boha, tak dokážeme žiť povolanie, ktoré nám Boh dal.

PLODNOSŤ AKO DAR

Sexuálne spojenie v manželstve je akýmsi opätovným potvrdením manželského sľubu a prináša so sebou aj možnosť stať sa rodičmi. Plodenie detí nemá byť nikdy jediným dôvodom na intimitu, ale nemalo by byť ani úplne vylúčené.

Vo vzájomnej láske a úcte nechávame Bohu priestor rozhodnúť, či nám dá dar dieťaťa. Je toľko spôsobov, ako mohli deti prichádzať na svet, a Boh si vybral sexuálne spojenie dvoch milujúcich sa ľudí. Ich lásku urobil plodnou a tým jej dal úplne iný tvorivý rozmer. Boh manželov pozval, aby sa špeciálnym spôsobom podieľali na jeho stvoriteľskom pláne.

PREČO SEX NEMÔŽE BYŤ IBA SEX?

Prečo sex nemôže byť iba zábava? Prečo nemôže byť len o uspokojení potrieb? Príjemné oživenie vzťahov. Tak ako nám to dnešný svet ponúka: Maj sex, s kým chceš, kedy chceš. Veď to nič neznamená, máš na to právo.

Môžeš mať sex, kedy chceš a s kým chceš. Môžeš striedať partnerov. Ale žiadna sexuálna rozkoš nezaplní to prázdne miesto v tvojom srdci. Lebo si stvorený pre spoločenstvo osôb a spoločenstvo s Bohom.

Ak sa budeme v živote naháňať len za sexuálnym uspokojením, nenájdeme naplnenie. Boh nás tak stvoril. Sexualitu neoddeliteľne spojil s láskou, s potrebou milovať a byť milovaný. A všetky naše pokusy oddeliť sex od lásky sa vždy skončia zranením, bolesťou a prázdnotou.

Dobrý sex neznamená iba fyzickú rozkoš, lebo aj napriek naplneniu sexuálnych potrieb môžeme cítiť iba väčšie prázdno. Ak chceme mať naozaj uspokojivý intímny život, potrebujeme investovať aj do ostatných aspektov nášho vzťahu. Niekedy však ani harmonický vzťah nie je zárukou toho, že bude všetko fungovať bez problémov. Aj v pekných manželstvách môže dôjsť k rôznym komplikáciám v intímnej oblasti. Manželstvo, ktorého základom je vzájomná láska a túžba byť pre druhého darom, dokáže spolu prekonať aj obdobie sexuálnej frustrácie a hľadať spolu pomoc vo svojom trápení.

Sex nie je iba sex. Je niečo oveľa viac. Je to nadprirodzený mystický dotyk neba, ktorý zažívame vtedy, keď dokážeme darovať seba a prijať milovanú osobu ako dar. Keď intimitu prežívame so zreteľom na to, aby sa náš partner cítil milovaný a aby mu bola naša blízkosť príjemná, tak milovanie bude naozajstnou mystikou, nie iba sexom.

Otázky:

Skúste si položiť tieto otázky. A ak máte odvahu, podeľte sa o odpovede na ne so svojím manželom/manželkou alebo s blízkou osobou.

Ako vnímate svoje telo?

Je vaše telo pre vás dôležité?

Uvedomujete si, že ste stvorení na Boží obraz ako muž a žena?

Viete, kým ste? Poznáte svoju hodnotu?

Čo by vám pomohlo viac sa spoznať?

Ako vnímate milovanie?

Tešíte sa na milovanie so svojím manželom/manželkou?

Prežívate pri milovaní, že sa svojmu partnerovi darujete?

Vnímate milovanie ako mystický okamih?

Ako vnímate rozmer plodnosti v sexualite?

PONÚKAME VÁM NAŠU KNIŽNÚ NOVINKU Sexi kniha – 9 otvorených rozhovorov o sexualite, teraz výhodnejšie TU.

Webmagazín+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00