Si milovania hodný. Veríš tomu?

Si milovania hodný. Veríš tomu?
Keď nemiluješ seba samého, ubližuješ nielen sebe, ale aj svojmu partnerovi. Si precitlivený sám na seba, rýchlo sa urazíš, ľahko žiarliš a tvoja nálada je premenlivejšia ako aprílové počasie. Akákoľvek kritika zasahuje tvoje srdce a to aj vtedy, ak je povedaná správnym spôsobom a s láskou. Keď máš však zakorenenú svoju identitu v Bohu, tvoje srdce je plné pokoja, pretože nie je životne závislé od názorov iných ľudí, ale má hlboký základ v Bohu.

Autor: Lukáš a Soňa Valachovci

Nedostatok lásky vždy prináša do partnerského vzťahu závažné krízy. A nehovoríme len o chýbajúcej láske k tomu druhému, ale aj k sebe samému.

V Katechizme Katolíckej cirkvi čítame: Láska k sebe samému je základným princípom morálnosti“ (KKC 2264).

V Božom slove zas Ježiš hovorí: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 12, 31)

Ak teda chceme žiť morálne a milovať toho druhého vo vzťahu, potrebujeme milovať seba samých. Potrebujeme spoznávať, kým skutočne sme, pretože láska poznávaním rastie. Ako objaviť svoju identitu a naučiť sa milovať seba samého?

Mnohí ľudia hľadajú svoju identitu v partnerskom vzťahu. Založia ju na láske svojho partnera a na jeho slovách. Dokážu milovať sami seba, pretože ich miluje ich priateľ/priateľka. Avšak ak sa vzťah rozpadne alebo doň príde kríza, nielenže sa cítia nemilovaní, ale nemilujú ani sami seba a ani nevedia, kým vlastne sú.

Ak chceš skutočne milovať sám seba a spoznať, kým si, musíš budovať svoju identitu v Bohu, nie v druhom človeku. Potrebuješ počuť a vedieť to, ako ťa vidí Boh, nie iba to, ako ťa vidí tvoj partner. Potrebuješ mu dovoliť, aby ti dal zažiť, že si milovania hodný a že máš identitu Božieho syna/Božej dcéry. Potrebuješ mu dovoliť, aby ti ukázal, ako na teba pozerá on.

 

Si milovania hodný. Veríš tomu?

 

Keď spoznávaš svoju identitu a zisťuješ, kým si v Bohu, rastie tvoje zdravé sebavedomie. Niekedy si nesprávne zamieňame správne sebavedomie za pýchu a radšej sa skrývame za falošnú pokoru. Nikdy si nechceme priznať, že sme v niečom skutočne dobrí, a pochvalu slušne odmietame. Avšak čím viac miluješ seba samého, tým viac môžeš skutočne milovať toho druhého.

Keď nemiluješ seba samého, ubližuješ nielen sebe, ale aj svojmu partnerovi. Si precitlivený sám na seba, rýchlo sa urazíš, ľahko žiarliš a tvoja nálada je premenlivejšia ako aprílové počasie. Akákoľvek kritika zasahuje tvoje srdce a to aj vtedy, ak je povedaná správnym spôsobom a s láskou. Keď máš však zakorenenú svoju identitu v Bohu, tvoje srdce je plné pokoja, pretože nie je životne závislé od názorov iných ľudí, ale má hlboký základ v Bohu.

Naše srdce prahne po láske, ale musíme ju čerpať zo správneho zdroja. Nízke sebavedomie a stratená identita býva dôvodom rozpadu mnohých vzťahov a manželstiev. Keď človek hľadá svoju identitu v partnerovi, nevie sa dočkať, kým bude konečne aspoň trochu milovaný. Avšak akonáhle mu druhý nejako ublíži (a to ľudia, chtiac či nechtiac, robia), cíti sa nielen hlboko citovo zranený, ale zrazu ani nevie, či má vôbec nejakú hodnotu.

 

Si milovania hodný. Veríš tomu?

 

Ako spoznáš, že potrebuješ objavovať svoju identitu a pracovať na zdravom sebavedomí? Skús odpovedať na tieto otázky:

  • Myslíš si, že si milovania hodný/hodná?
  • Vieš behom tridsiatich sekúnd vymenovať svojich päť dobrých vlastností?
  • Myslíš si o sebe, že si pekný/pekná?
  • Vieš vymenovať aspoň tri dary a talenty, v ktorých sa cítiš dobrý/dobrá?

Ak si na niektoré z otázok odpovedal/odpovedala nie, potrebuješ venovať čas hľadaniu svojej identity, tomu, ako ťa vidí nebeský Otec a aký má s tebou zámer. Aby jeho láska, ktorá bude premieňať tvoje srdce, mohla stále viac prichádzať aj do vášho vzťahu.

 

Nebeský Otec, prosím ťa, daj mi spoznávať, ako ma miluješ. Daj mi zažiť, že som milovania hodný/hodná.

Otec, prosím ťa, ukáž mi, kým som v tebe. Daj mi spoznať moju skutočnú identitu.

Nebeský Ocko, prosím, daj, nech sa na seba pozerám tvojimi očami. Daj mi spoznať pravdu o mne a vybuduj vo mne zdravé sebavedomie, aby boli pýcha a falošná pokora ďaleko odo mňa.

 

Viac sa dočítate v knihe Stenu dáme preč.

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00