Už necítim zaľúbenosť – je to signál, že sa máme rozísť?

Už necítim zaľúbenosť – je to signál, že sa máme rozísť?
Cítiť sa milovaný je nádherná vec. Hlavne na začiatku vzťahu je práve pocit zaľúbenosti tým, čo nás láka. Avšak zvyčajne po nejakom čase odchádza. Človek sa začína pýtať: „Čo sme spravili zle? Máme sa rozísť?“ Možno sa dokonca stane, že človeku sa začne páčiť niekto iný, a tak ti v srdci vznikne dokonalý zmätok. Svet hovorí: „Choď za tým, čo ťa robí šťastným! Ak necítiš zaľúbenosť, znamená to, že nie si šťastný. Láska sa skončila. Hľadaj ďalej!“

Autor: Lukáš a Soňa Valachovci

Ale to, čo nám vraví svet, nie je pravá láska. Pravú lásku nám ukazuje Ježiš, keď za nás dáva svoj život na kríži.

„Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého“ (1 Jn 4, 10-11).

Ježiš vie, čo prežívaš, keď máš pochybnosti o tom, či pokračovať vo vzťahu. V čase, keď trpel na kríži, okoloidúci naňho pokrikovali: „Zachráň sám seba, zostúp z kríža!“ (Mk 15, 30) Ježiš je Boží Syn. Mohol sa slobodne rozhodnúť a ukončiť to trápenie. Lenže on dôveroval Otcovi a vedel, že toto je cesta, ktorou má ísť. A na jej konci bolo veľkolepé zmŕtvychvstanie! Veríme, že Boh má pripravené niečo veľkolepé aj v tvojom živote!

 

Už necítim zaľúbenosť – je to signál, že sa máme rozísť?


Sonka:
Keď sme s Lukášom randili, veľakrát som mala pochybnosti, či máme spolu aj naďalej chodiť, lebo zo mňa vyprchala zaľúbenosť, mala som pocit, že si nemáme čo povedať, že už to nie je také ako predtým a tak ďalej. V hlave mi vírilo množstvo pochybností a dôvodov, prečo sa už neoplatí ďalej to naťahovať.

Nie som človek, ktorý robí unáhlené rozhodnutia, a tak som sa rozhodla, že počkám a uvidím, čo bude ďalej. Niekedy som sa Lukášovi zverila s týmito pocitmi a úprimne som mu povedala, že jednoducho neviem, či by sme mali ďalej pokračovať v našom vzťahu. To už bol priestor pre neho, aby mi venoval viac pozornosti a prejavil mi svoju lásku. No inokedy som sa mu nezverila, lebo som vedela, že chyba nie je v tom, že by mi nedostatočne prejavoval lásku. Uvedomila som si, že je to priestor, keď sa môžem slobodne rozhodnúť.


Lukáš:
Vo vzťahu sa veľmi často menia emócie. Niekedy sa cítite ako v najlepšom romantickom filme, inokedy ako v napínavej dráme. A niekedy zas necítite vôbec nič. Ja som sa vo chvíľach, keď prevažovali negatívne emócie, respektíve keď mi chýbali tie zaľúbené, snažil pozerať na históriu nášho vzťahu. Na to, čo sme spolu doteraz zažili, akí sme si navzájom blízki priatelia a čo je pred nami. Práve to priateľstvo, blízkosť našich sŕdc, mi vždy pomohlo prekonať obdobia, keď som zažíval krízu či chýbajúcu emóciu k Sonke.

 

V takomto období je podľa nás užitočné položiť si niekoľko otázok:

Existuje vážny dôvod, prečo by ste sa mali rozísť?

Nezhodujete sa v zásadných veciach? Má na teba človek, s ktorým chodíš, negatívny vplyv? Cítiš sa v jeho prítomnosti dlhodobo nepríjemne?

Vieš si predstaviť, že s týmto človekom prežiješ celý život? Že budete spolu bývať? Budete spolu niekedy dvadsaťštyri hodín denne? Budete spolu vychovávať deti? Zostarnete spolu?

Je pre teba dôležitejší pocit zaľúbenosti, alebo tento človek?

 

Možno si kladieš otázku: „Oplatí sa mi budovať tento vzťah, keď nič necítim?“ Neviem, či ste si to všimli, ale keď si kladieme túto otázku, je to z našej strany dosť sebecké. Hľadáme vtedy len svoje šťastie a zaujímame sa len o to, aby boli naplnené naše potreby.

 

Už necítim zaľúbenosť – je to signál, že sa máme rozísť?

 

Lenže takto to nemá byť. V manželskom sľube si navzájom sľubujeme, že budeme spolu v dobrom aj zlom, to znamená aj vtedy, keď to tak cítime, a aj vtedy, keď to tak necítime. A je dôležité naučiť sa to už počas chodenia. Ak totiž vstúpime do manželstva len s cieľom nájsť šťastie pre seba, budeme sklamaní. Aj preto dnes vidíme toľko rozvodov – ľudia zabudli, že „blaženejšie je dávať ako prijímať“ (Sk 20, 35), a to platí aj pre oblasť vzťahov. Ak sa chceš cítiť milovaný, miluj!

Buď múdry/mudra a rozvážny/rozvážna. Neriaď sa len pocitmi, lebo sa ocitneš v chaose. Ak rozmýšľaš, či zotrvať vo vzťahu, alebo nie, skús sa na chvíľu odpútať od svojich pocitov a pozrieť sa na svoj vzťah triezvym pohľadom. Pozvi Ducha Svätého, aby ťa viedol pri rozhodovaní, aby ti dal múdrosť a svoj pohľad na váš vzťah.

 

Viac sa dočítate v knihe Stenu dáme preč.

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00