Každá omša nás pozýva učiť sa od neho. Lámať sa a dávať sa.

Každá omša nás pozýva učiť sa od neho. Lámať sa a dávať sa.

Máme veľkňaza, ktorý neobetoval krv capov a teliat, ale svoju vlastnú krv. (Hebr9,12). Lámal chlieb a dával svoje telo. Vzal kalich s vínom a prehlásil, že je to jeho krv, vyliata za nás. Každá omša nás pozýva učiť sa od neho. Lámať sa a dávať sa. Ježiš sa lámal a dával vo svojej službe ľuďom. Robil to z lásky k ľuďom a Otcovi. […]

Sme tí, ktorí túžia po jednote, alebo ktorí rozdeľujú?

Sme tí, ktorí túžia po jednote, alebo ktorí rozdeľujú?

Učeníci sú pohoršení (a možno aj nahnevaní), že niekto, kto nebol z ich „spoločenstva“, mal rovnakú moc, ako oni dostali od Ježiša. Niekto, kto nebol Ježišovým učeníkom, mal dosť viery na to, aby v jeho mene vyháňal zlých duchov. Niekto, kto s ním dennodenne nechodil, mu veril natoľko, že robil zázraky. Učeníci možno aj žiarlili, alebo sa cítili […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+