Martin Vatral
  5 dôvodov, prečo komerčné Vianoce nemusia byť katastrofa

  5 dôvodov, prečo komerčné Vianoce nemusia byť katastrofa

  Uznávam, že Vianoce by si zaslúžili menej komercie a väčšiu hĺbku. Druhý najväčší sviatok kresťanstva totižto ponúka svetu neskutočne dôležitý odkaz lásky, pokoja, štedrosti a radosti. Nemôžeme kapitulovať, zatvoriť sa za brány kostolov a tichučko frflať. O krásu Vianoc treba bojovať aj vtedy, keď zostanú komerčnými. Dlhé roky sa sťažujeme, že Vianoce sa zmenili na komerčný sviatok. Čokoládových Mikulášov […]

  Spoveď – sviatosť nového života

  Spoveď – sviatosť nového života

  Keď spoznáme skutočnú podstatu sviatosti zmierenia, objavíme v prvom rade milosrdného Otca pripraveného odpúšťať. V druhom rade príležitosť stať sa lepším človekom a napraviť svoje prehrešky. Jedným z najčastejších mýtov o katolíkoch, s ktorým sa stretávame, je, že môžu hrešiť, koľko a ako chcú, dôležité je, aby sa potom z hriechov vyspovedali. Táto mylná predstava sa často prezentuje ako jeden […]

  Ako evanjelizovať v škole?

  Ako evanjelizovať v škole?

  Len vďaka ľuďom, ktorí sa na strednej škole nebáli priznávať k svojej viere a pozývať aj ďalších, aby objavili v živote čosi viac, som naozaj stretol Krista. Viem, akú kľúčovú úlohu majú študentské časy pre duchovné životy mnohých. Preto je dôležité, aby sa mladí kresťania nebáli svedčiť o viere. Na strednej škole som bol veľmi […]

  Ten pravý a tá pravá. Existujú vôbec?

  Ten pravý a tá pravá. Existujú vôbec?

  Medziľudské vzťahy sú drina. Úplne vážne. Akokoľvek je to prirodzené, budovanie a udržiavanie skutočne hlbokých a navzájom obohacujúcich vzťahov si vyžaduje pevnú vôľu. Napriek tomu si často nahovárame, že tie najdôležitejšie z nich sú vecou osudu. Aké to môže mať dôsledky? Život v rozprávkach je oveľa jednoduchší ako život v reálnom svete. Riadi sa inými pravidlami. Veľkú úlohu v ňom zohráva […]

  Chudoba, čistota a poslušnosť v 21. storočí

  Chudoba, čistota a poslušnosť v 21. storočí

  Možno sa čudujete: „Veď ja nie som mních ani kňaz! Načo by som sľuboval čistotu, chudobu a poslušnosť?“ Nuž, ani kňazi, ani mnísi tieto sľuby neskladajú preto, lebo sa to patrí. Majú hlboký zmysel zakorenený v evanjeliu. Nie sú len troma piliermi rehoľného života, ale aj kresťanského života. Členovia rehoľných rádov a náboženských spoločností v Katolíckej cirkvi nasledujú príklad […]

  Nájsť si čas na seba – zbytočný luxus, alebo nevyhnutnosť?

  Nájsť si čas na seba – zbytočný luxus, alebo nevyhnutnosť?

  „Time management“, teda manažovanie času, nie je niečo, čo si automaticky spájame s kresťanstvom. Možno nadišiel čas to zmeniť. Každá sekunda, ktorú na zemi máme, je príležitosťou robiť správne rozhodnutia, konať dobro a zveľaďovať svet okolo nás. Zároveň je šancou stať sa lepším človekom. Ako využívame čas, ktorý nám bol daný? Prirodzenou súčasťou našich životov sa stal […]

  Akého prezidenta potrebuje Slovensko?

  Akého prezidenta potrebuje Slovensko?

  „Byť zodpovedným občanom je čnosť a účasť na politickom živote je morálna povinnosť,“ píše pápež František v exhortácii Radosť evanjelia. Každý z nás bude niesť diel zodpovednosti za to, kto bude nasledujúcich päť rokov reprezentovať Slovensko. Článok 101 Ústavy Slovenskej republiky hovorí, akú významnú úlohu v našom štáte má prezident: „Reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny […]

  O predsavzatiach, ktoré budú takto o rok ešte lepšie

  O predsavzatiach, ktoré budú takto o rok ešte lepšie

  Začali ste nový rok s predsavzatím? A darí sa vám ho dodržiavať? Nie je totiž predsavzatie ako predsavzatie. Tie najlepšie a najpevnejšie sa nemusia nutne začínať s prvým januárom. Stačí, že sú premyslené, premodlené a zmysluplné. Sadol som si do rýchlika, ktorý sa nezastaviteľne (a s tridsaťpäťminútovým meškaním) rútil z Košíc do Bratislavy. Zatiaľ nehorel a veril som, že ani nezačne. Bol síce Advent […]

  Z Betlehema na Golgotu, z maštaľky na kríž

  Z Betlehema na Golgotu, z maštaľky na kríž

  Dva najväčšie sviatky kresťanstva, Vianoce a Veľkú noc, od seba nemožno oddeliť. Jeden nedáva zmysel bez toho druhého. Život Ježiša Krista, jeho cesta z maštaľky v Betleheme až na kríž v Jeruzaleme predstavujú konkrétny celok. Vrchol dejín spásy a orientačný bod, ktorý určuje správny smer našim životom. Sviatky a tradície Vianoc sa od tých veľkonočných zásadne líšia. Všetko vyzerá inak. Kým […]

  Vianoce chudobnej Cirkvi pre chudobných

  Vianoce chudobnej Cirkvi pre chudobných

  Mnohí z nás počas modlitieb pri vianočnom stole vyprosujú, aby Pán priniesol chlieb aj na stoly chudobných a núdznych. Kto môže, prispeje aj z vlastných zdrojov. Je dobré, že nás utrpenie a strádanie našich bratov a sestier po celom svete vyrušuje. Nechajme sa vyrušiť ich plačom. Keď bolo jasné, že konkláve zvolí za nového rímskeho biskupa Argentínčana Bergoglia, jeho brazílsky […]

  Prečo sa oplatí čakať na Pána?

  Prečo sa oplatí čakať na Pána?

  Slovo advent, odvodené od latinského adventus, znamená príchod. Liturgické obdobie, počas ktorého pripravujeme naše srdcia na slávenie Vianoc, teda nemusí byť prázdnym časom čakania. Pán už prichádza. Betlehem a dieťatko v jasliach sú vyvrcholením procesu, ktorý začíname prežívať už prvú adventnú nedeľu. Samuel Beckett je autorom slávnej avantgardnej divadelnej hry Čakanie na Godota. Dve hlavné postavy, Vladimír […]

  Komentár: Kompakt o migrácii ukázal novú a nepeknú tvár našej spoločnosti

  Komentár: Kompakt o migrácii ukázal novú a nepeknú tvár našej spoločnosti

  Zástupcovia Organizácie spojených národov osemnásť mesiacov pracovali na tvorbe globálneho rámca, ktorý má vniesť poriadok do otázky migrácie. Nekontrolovaná migrácia je však iba jedným z problémov ohrozujúcich našu budúcnosť. Reakcia, ktorú kompakt na Slovensku a v zahraničí vyvolal, to len dokazuje. Cieľom Globálneho kompaktu o migrácii sa dá oponovať len veľmi ťažko. Je ich dvadsaťtri a sú zhrnuté v šestnástom paragrafe […]

  Krajiny, kde je kresťanstvo zločinom a viera sa trestá smrťou

  Krajiny, kde je kresťanstvo zločinom a viera sa trestá smrťou

  Vraj to bol svätý pápež Pius X., ktorý povedal, že „prenasledovanie je piatym znakom Cirkvi“. Jedna, svätá, katolícka, apoštolská a prenasledovaná. Kristovo posolstvo je výzvou k radikálnej a bezpodmienečnej láske. Ak ho Cirkev chce prežívať naplno, musí najprv čeliť hlboko zakorenenej nenávisti, ktorá sa ťahá naprieč všetkými generáciami. Dvestopätnásť miliónov. Približne toľko kresťanov dnes žije v krajinách s vysokou, veľmi […]

  Svetlá spoza železnej opony

  Svetlá spoza železnej opony

  Duša sa pod útlakom neľudských rozmerov priľahko láme. Aký pevný musí byť základ, na ktorom človek stavia, aby vytrval? Pozrime sa na životy niekoľkých mučeníkov komunistickej totality. Na ich odvahu, odhodlanie a maximálnu dôveru v Božiu prozreteľnosť. Desiatky rokov totalitnej komunistickej nadvlády sa nezmazateľne zapísali do duše nášho národa. Popieranie jedného zo základných princípov liberálnej demokracie, slobody […]

  Prečo nás Mária fascinuje už dve tisícročia

  Prečo nás Mária fascinuje už dve tisícročia

  Mária nie je len jednou zo stoviek biblických postáv, ktorých príbehy nám Písmo ponúka. Je neoddeliteľnou súčasťou dejín spásy. Bez jej bezpodmienečného „áno“, by nik z nás nemohol stretnúť a spoznať Ježiša, Boha, ktorý sa stal človekom. Na diskusii s názvom „Stretnú sa kresťan, moslim a žid“, ktorá bola súčasťou tohtoročného programu festivalu Lumen v Trnave, zaznela zaujímavá vec. Moslimský […]

  Týždeň po týždni: Za oponou života

  Týždeň po týždni: Za oponou života

  Život každého človeka, ktorý kedy kráčal po zemskom povrchu, sa začal tým istým spôsobom. V momente, keď vajíčko a spermia našich biologických rodičov splynuli do celku zvaného zygota a z dvoch vláken DNA povstala jediná dvojzávitnica, pribudla na svet nová, výnimočná bytosť. Deväť mesiacov, teda približne štyridsať týždňov. Toľko v priemere trvá, kým z jednej jedinej bunky […]

  Ochrancovia a pastieri, ktorí nás vedú životom

  Ochrancovia a pastieri, ktorí nás vedú životom

  Katolícke učenie o anjeloch jasne ukazuje, že skutočný svet je väčší, komplikovanejší a úžasnejší, než sa na prvý pohľad môže zdať. Keď vedci skúmajú tajomstvá vesmíru, astronomické vzdialenosti medzi myriadami galaxií, čiernych dier, hmlovín a supernov, tak iba máličko poodhaľujú dianie za oponou existencie. C. S. Lewis vo svojej známej knihe Rady skúseného diabla píše: […]

  Závislosť od totálneho vyčerpania: Unavená civilizácia

  Závislosť od totálneho vyčerpania: Unavená civilizácia

  Ak by ste sa vo všedný pracovný deň postavili do stredu námestia v Bratislave, v Košiciach, či inom väčšom meste, tak čo uvidíte? Zhon. Uponáhľaných ľudí. Nervózne pohľady na hodinky. Unavenú, vyčerpanú, vystresovanú civilizáciu. Mnohých ľudí som nezávisle od seba počul vyhlásiť, že by bez problémov všetko stíhali, ak by boli dni aspoň o pár hodín […]

  Otec nás chráni pred svetom a učí nás, ako sa v ňom presadiť

  Otec nás chráni pred svetom a učí nás, ako sa v ňom presadiť

  „Otec musí byť spoľahlivý. Slovo robí chlapa. Čin robí chlapa. Otec najväčšmi pomáha deťom tým, že ich pravidelne utvrdzuje, že sa im niečo podarilo, že niečo zvládli no musí pri tom hovoriť pravdu. Je láskavý diktátor. Vľúdny tyran,“ hovorí uznávaný český psychológ Marek Herman. S Marekom Hermanom, pedagógom na Fakulte telesnej kultúry Univerzity Palackého v Olomouci a autorom […]

  Najnovší podcast+

  Invalid Date

  0:00

  Téma+